Keskuudestamme yllättäen poistuneen arvostetun käsikirjoittajan viimei-

set Kari T. Leppäsen kuvittamat historialliset Mustanaamiotarinat ovat tässä

esillä kunnioittamassa käsikirjoittajansa muistoa.

     MIES,, JOLLA OLI HOPEINEN NENÄ

Claes Reimerthi     Kari T. Leppänen

Tämä  suomeksi  tyystin  julkaisematon  ruotsalainen  Mustanaamiolehti

aloittaa Claes Reimerthin  kuningatar Elizabethin ja Shakespearen aikaan

 tapahtuvan kolmiosaisen seikkailun, jossa Mustanaamio saa panna paras-

taan selvitäkseen monenmoisista vaaroista...

Scotlannin kuningattaren kohtalonhetki lähestyy...

Kuningatar Elizabet on suostunut tuomitsemaan hä-

net teloitettavaksi vasten tahtoaan...

Yksi huomattava virhe näkyy tässä stripissä - sarja on väritetty ruotsa-

laisessa Reprostuganissa, jossa ei kukaan tiennyt, että Maria Stuartin

alushame oli todellisuudessa punainen aivan tarkoituksellisesti.

Tarinan varsinaiset tapahtumat saavat alkunsa Espanjassa olevassa

jesuiittakoulussa, jonne tietty vieras saapuu kutsuttuna.

Kysymyksessä on ammattimainen salamurhaaja nimeltä Orlando,

joka itse  asiassa  esiintyi jo vuosia  sitten  Mustanaamiotarinassa,

jonka piirsi Jaime Vallve. Mutta nyt ei ole kysymyksessä Englannin

kuningattaren murha vaan sieppaus katolisen kirkon oikeuteen, jos-

sa hänet tuomittaisi kerettiläisenä.

Mutta tuolloin Englantiin matkalla olevassa laivassa oli juuri se henkilö,

joka oli estänyt Orlantoa surmaamasta samaa kuningatarta. Mustanaa-

mio katseli parhaillaan lähestyviä Doverin kallioita...

Samaan aikaan kuningattaren ministeri Sir Francis Walsingham

saa tietoonsa, että aikaisemmin Elizabethia uhannut palkkamur-

haaja Orlando on matkalla Englantiin. Ja myös, että toinen tuttu

hahmo on jo saapunut jo Doveriin, mister Walker from Bengali,

Africa.

Mister Walkerin matkatessa kohti Lontoota yö tuo tullessaan

espanjalaisen laivan autiolle rannikolle Englannin eteläranni-

kolla ja siitä lasketaan vene, jonka matkustajana on tietty sa-

lamurhaaja...

Walsingham saa kuitenkin tiedon siitä, että kuningatarta uhkaava

Orlando on jo saapunut Englantiin ja lähtee tapaamaan kunin-

gattaren ystävää, tunnettua filosofia, maagikkoa ja tiedemiestä

John Deetä tämän kotiin toivoen tämän käyttävän maagisia lah-

jojaan ja välineitään saadakseen selville Orlandon olinpaikan.

Se onnistuukin heilurin ja kristallipallon avulla ja selviää, että salamurhaaja

tulee löytymään samasta paikasta, jonne kuningatarkin on matkalla, koska

englantilaiset katoliset asiamiehet aikovat saada Elizabethin kierolla tempul-

la haluamaansa Hartonin linnaan, jossa hän tulee viettämään seuraavan

yönsä. Ja yön tullessa myös Orlando on paikalla linnassa olevien katolis-

ten avustamana sieppaamassa kuningattaren...

 

Unilääkettä nauttineet kuningatar hovineitoineen eivät tiedä mistään mitään

kun Orlando hiipi salakäytävän kautta sisään ja kantaa kuningattaren ulos

linnasta odottavaan veneeseen...

Seuraavana aamuna  Mustanaamio saapuu pieneen kylään matkallaan Lontooseen.

Siellä hän törmää vaeltavaan sirkukseen ja tapaa vanhan tutun.   Nuori William Sha-

kespeare kuuluu sirkuksen seurueeseen.   Kaiken lisäksi  käsikirjoittaja on homman-

nut myös salamurhaaja Orlandon tähän samaan kylään ja tämä päättää päästä eroon

vanhasta vihollisestaan  seuraavana yönä.   Se tapahtuu kun  Mustanaamio syö illal-

 lista  majatalon ravintolassa.   Pommit lentävät ikkunoiden läpi ja Mustanaamio joutuu

pakenemaan ulos ennen kuin ne  räjähtävät ja siellä  odottavat Orlando ja hänen kä-

tyrinsä.   Majatalo on rannikolla ja Mustanaamio  pakenee laituria  pitkin kohti ankku-

rissa  olevaa laivaa.  Konnat seuraavat  perässä ja kun  pommeja  lentää hänen pe-

räänsä, sukeltaa   sankarimme yli laidan samalla kun saa iskun päähänsä.  Tajutto-

mana   hän uppoaa   veteen,  mutta jostakin syystä, jonka  vain käsikirjoittaja tietää

Shakespeare näkee tämän ja pelastaa ystävänsä . Hitto, kyllä on joillakin tuuria !!!

Tarina lähestyy  loppuaan kun Mustanaamio   saa  selville  minne espajalaiset ovat

ankkuroineet laivansa ja mihin Orlando on vienyt vankinsa.   Siitä tarinan loppu sel-

viytyykin nopeasti  - Mustis hyökkää rannalle ja tekee silkkaa selvää espanjalaisista

ja myös Orlandosta, joka sittemmin hirtetään ja kuningatar on kiitollinen kuin vedes-

tä pelastettu kissanpoika jne jne...Orlandokin menettää hopeisen nenänsä Musta-

naamion kolkatessa hänet...

 

 

Toimitus, jossa puhekuplien paikat määrätään, on tehnyt erehdyksen sivun toisessa

kuvassa, jossa Elizabeth lausuu Orlandolle tarkoitetun repliikin...

Samanlainen virhe tapahtuu seuraavissakin jaksoissa juuri puhekuplien kohdalla.

Lukijan ei siis pidä pitää sarjan henkilöitä ihan pöpeinä vain toimituksen holtittomuu-

den takia.

 Tämä esitys oli tällä kertaa   melkoisen ylimalkainen kertomus,    josta tämänkertainen

Claes Reimerthin  kirjoittama   Mustanaamiotarina  koostui kaikkine   mutkikkaine tapah-

tumineen. Nyt on syytä lisätä näin  kuvittajan kannalta,     että tämä kolmen jakson sarja

oli kaikkineen melkoisen  työteliäs urakka,   koska se sisälsi  runsaasti todella olemassa

ollutta materiaalia ja henkilöitä,   joita piirtäjä yritti toteuttaa niin tarkasti kuin mahdollista.

Varsinkin itse kuningatar oli melkoisen hankala tapaus,   koska häntä on näytellyt eloku-

vissa varsin moni naisnäyttelijä, jotka kaikki ovat olleet kauniimpia kasvoiltaan kuin miltä

kuningatar näyttää oman aikansa maalareiden tekemissä kuvissa. Niitä oli myös sarjan

kuvittajan noudatettava realistisuuden vuoksi ja tehtävä oli vaikea koska ikääntynyt ku-

ningatar ei ollut  kovinkaan kaunis kasvoiltaan.   Ilman tuon ajan myrkyllistä ihovoidetta

hän olisi ollut vielä   huonomman näköinen,  koska se ei ollut  mitenkään  hellävaraista

iholle.  Sitäpaitsi Elizabeth oli sairastanut nuorena isorokon, josta kasvoihin oli jäänyt

arpia ja joutunut jo vuosia käyttämään lyijypitoista meikkiä.   Sarjassa esiintyi muitakin

oikeita henkilöitä, joiden kasvot oli piirrettävä aikakauden taiteilijoiden   tekemistä maa-

lauksista.  Muutakin rekvisiittaa,   jopa sellaisia, joidenlöytäminen oli todella  hankalaa ja

 aikaa viepää,   oli etsittävä ja paras lähde sellaisille oli internet koska kirjastojen valikoima

on muuttunut nykyaikaan   enemmän suuntautuvaksi.   Mutta vieläkin rankempi   piirros-

työ oli seuraavan  jakson toteutus.   Todellisten olemassa olleitten   rakennusten   suh-

teen   vaikeuksia lisäsi  sarjan t apahtumien aikakausi,   johon liittyi mm. Lontoossa riehu-

nut suurpalo,    joka tuhosi   muiden kaupungin rakennusten  lisäksi myös  kuninkaallisia 

rakennuksia,   jotka rakennettiin   uudestaan tuhon jälkeen.    Niistä on olemassa paljon-

kin kuvia,   mutta niitä edeltäneistä oli todellavaikea löytää kuvia,   joista olisi nähnyt, miltä

ne näyttivät.    Yksi hankalimmista   oli itse Globe teatteri,    josta tosin löytyi runsaastikin

kuvia,   ja kaikki esittivät  teatterin  täysin eri näköisenä.   Silti se oli piirrettävä ja päätin

käyttää mallina  nykyään  toimivaa teatteria,   jonka ulkonäkö perustuu vuosilta 1599 ja

1614 oleviin kuviin, joiden pohjalta amerikkalainen näyttelijä-ohjaaja Sam Wanamaker 

rakennutti nyt toiminnassa   olevan teatterin jonkin matkan  päähän  alkuperäisen ra-

kennuksen paikasta.

Nykyinen Globe

 

SEURAAVAKSI TARINAN TOINEN JAKSO:

will in venice 

Shakespeare Venetsiassa

Claesin Shakespeare-sarjan toisessa jaksossa ollaan olosuhteissa, joita

on käsitelty, eli tunnetun näytelmäkirjailijan aikaisessa elämänvaiheessa,

jonka puitteissa on oletettu mm. että se aika, jolloin hän tutkimusten mu-

kaan oli teillä tietymättömillä, hän tosiasiassa vietti aikaansa Venetsiassa

ja muuallakin Italiassa. Tätä oletusta tukee hänen tuotantoonsa pesiytynyt

useiden näytelmien tapahtumapaikkana oleva Italia.

Claes, joka kertomansa mukaan kovasti ihaili tätä kuuluisaa englantilaista

näytelmäkirjailijaa ja oli vain odottanut,   että voisi ottaa hänet mukaansa

johonkin Mustanaamioseikkailuun, käytti nyt Shakespearea laveasti tässä

seikkailussa, joka oli käytännössä juuri William Shakespearelle omistettu.

Shakespearen kohdalla tarina alkaa kun hän on saapunut Venetsiaan yh-

dessä ystävänsä Henry Wriothesleyn, Southamptonin 3. jaarlin kanssa ja

ihastelee Piazza San Marcon rakennuksia.

 Tämä kuva on lisäksi myös ikävä malliesimerkki nykyisin usein toistuvasta

ongelmasta, jossa lukuisat kuvien päälle useinkin melko huolettomasti si-

joitetut puhekuplat runsaine   teksteineen peittävät ikävästi allaan olevan

kuvan.

Tällä sarjan sivulla alkaa tuo useita muita sivuja riivaava toimituksen aiheutta-

ma lukijaa kiusaava riesa,   joka pohjautuu siihen että aikoinaan Mustanaa-

miosarjoihin tarkoitettu sääntö siitä, että sivulla saa olla vain seitsemän ku-

vaa sen johdosta, että lehti onvain B5-kokoinen ja useampian kuvien kasaa-

minen yhdelle sivulle   teksteineen kaikkineen   aiheuttaisi ahtaan ilmeen ja

puhekuplat sekä   tekstiboxit   peittäisivät suuren osan   itse kuvassa olevaa

aiheitta,   joka kuvan  pienuuden johdosta   tekisi sille hallaa.    Vahinko olisi

sitä suurempi, mitä enemmän tekstiä sivulla sattuisi olemaan ja mitä vähem-

män sivuja on   käytettävissä kuvien    tarpeellisen jaon suhteen.   Nykyään

tämä on erittäin hankalaa kun kustantaja on säästäväisyysyistä pienen-

tänyt sarjakuvan sivumäärää radikaalisti.

Alla kysymyksessä oleva sivu.

psst! Sivulla näkyvä osa Dogen palatsia on täysin väärän värinen 

 

Liian ahtaaksi tungetun runsaan tekstityksen syyllinen on myös itse tarinan käsikirjoitttaja,

vaikka häntä ei suoranaisesti voi syyttääkään, koska hän ei tiedä tarinaa luodessaan, mi-

ten toimitus sijoittaa tekstikuplat.   Tämän sarjan kohdalla sen kuplien paikkojen sijoittajat

eivät ole todellakaan piitanneet vähääkään siitä,    minkälaisen lopputuloksen he järjestä-

vät sarjan tuleville lukijoille. Toisaalta tämäntyyppiseen sarjakuvaa ei saisi kirjoittaa kovin

pitkiä repliikkejä toinen toisena perään, koska ne joka tapauksessa vievät liikaa tilaa... 

Selvyyden vuoksi tarjoamme sivun ilman tekstejä, jotka

voitte lukea edellisestä kuvasta.

Eniten minua piirtäjänä harmittaa, että suuritöisin sivun kuvista eli San Marcon kated-

raali, jonka jouduin tuhertamaan valopöydän kautta Bellinin alkuperäiskuvan mukaan

jää keskelle kuvaa paiskatun kuplan alle. Vaikka Egmontin käyttämä kuvankäsittely-

laitos Reprostugan tekeekin niin sarjojen värityksen kuin tekstit tapahtuu tekstikuplien

sijoittelu toimituksessa. Pääsyyllinen siihen että sivun ulkoasu ja kuvat kärsivät liialli-

sesta tekstitilasta on kuitenkin se, että kuvien on pakko olla liian pieniä koska niitä on

liikaa sivumäärään nähden jaettavaksi. Kokonaisen Mustanaamiosarjan pituus oli usei-

ta vuosia 32  tai vähän yllekin, mutta kustannussyistä tehtiin muutos tähän aivan lähi-

vuosina ja sivumääräksi tuli enintään 24 ja sittemmin sitä vielä vähennettiin kahteen-

kymmeneen kahteen, joka aiheuttaa lisävaivaa sarjan toteuttajille.

Mutta takaisin sarjaan...

Kuten kuvasta näkyy alkaa tarina vuonna 1592. Katolisen kirkon palkkaama palkka-

soturijoukko on saapunut määränpäähänsä pienen italialaisen kylän liepeille tarkoi-

tuksenaan etsiä käsiinsä yksi tuon ajan parhaita astronomeja ja tähtiä tarkkailtavien

kaukoputkin kehittäjiä.  Ennen kuin he käyvät käsiksi tehtäväänsä he päättävät ko-

hentaa oloaan paikallisessa bodegassa...

Mutta kukas muu siellä istuu ja kuulee röyhkeiden palkkasoturien

keskustelun ja suunnitelmat. Naamioitu mies, joka näin saa tietää,

että  koko  joukko on  menossa tiettyyn  taloon lähiseudulla  pahat

mielessään.  Mustanaamio suunnistaa kiireen vilkkaa sinne, minne

joukkio on menossa tappamaan tiedemiehen nimeltä Niccolo Can-

dido ja viemään hänen piirustuksensa uudenaikaisesta kaukoput-

kesta...

Mustanaamio ja pelästynyt tiedemies ennättävät pakoon niin pian kuin

tutkija saa kerättyä mukaansa tärkeät piirustuksensa. Molemmat suun-

taavat kohti Venetsiaa.

Tällä välin siellä William Shakespeare on saapunut ystävänsä seurassa Palazzo

Alboriniin signore Alborinin kutsuille. Koko joukko venetsialaista kermaa on pai-

kalla ja sinne saapuu myös espanjasta saapunut palkkamurhaaja omassa naisen

olotilassaan käyttäen nimeä Leonore di Corelli.

Nuori Shakespeare rakastuu päätäpahkaa kauniiseen Leonoreen

ja pari ajautuu omiin oloihinsa hyödyntämään salamurhaajattaren

suunnitelmia, koska hän tietää, että astrologi on saanut turvapai-

kan palatsin ullakolta. Antamalla unilääkettä hyväuskoiselle nuo-

relle miehelle hän livahtaa ulos käytävälle...

...ja sieltä ylös palatsin ullakolle...

Itse tiedemies ei ole paikalla, joten Leonore alkaa tutkimaan hänen

tavaroitaan ja löytää piirustuksia, joista hän ei tietenkään tajua yh-

tään mitään,   mutta koska hänet on määrätty ottamaan Candidon

suunnittelemaan kaukoputkeen kuuluvia papereita talteen Vatikaa-

niin toimitettavaksi hän kerää ne mukaansa. Takaisin palatessaan

hän törmää Shakespearen ystävään Henry Wriothesleyhin ja an-

taa tämän houkutella itsensä tämän oleskelutiloihin jne...

Päättömästi rakastunut Shakespeare riutuu asuen kirjoituspöytän-

sä ääressä palazzo Alborinissa päivätolkulla raapustaen kirjettä

toisensa perään rakastetulleen saamatta kuitenkaan ainoatakaan

vastausta lemmenlurituksiinsa.

    Epätoivoinen Will haluaa raitista ilmaa ja säntää palatsin katolle, missä hän

     tapaa tiedemies Candidon, joka piilottelee palatsissa sen omistajan luvalla.

       Tämä kertoo hänelle   tilanteestaan  ja Will lupaa pitää salaisuuden. Sitten hän

      päättää vierailla rakastettunsa veljen luona tietämättä, että Leonore vetää kahta

      roolia toimissaan salamurhaajana. Will vuokraa gondolin ja soudattaa itsensä

palatsiin, jonka Leonore on vuokrannut.

 

Siellä on vieraana Vatikaanin lähettiläs, joka antaa Leonorelle, joka

nyt esiintyy Leonina mukamas veljenään, uudet määräykset, joiden

mukaan astronomi Candidoa ei saa missään nimessä tappaa vaan

otta kiinni elävänä ja tuoda Vatikaaniin. 

Heidän poistuttuaan saapuu Willin gondoli palatsin laituriin...

...ja saa pikaisen häädön veljenään esiintyvän rakastetttunsa häätäessä

kuokkavieraan palatsista. Ja koska lemmenhaluinen englantilainen al-

kaa olla jo esteenä katolisten suunnitelmille häntä täytyy varoittaa voi-

mallisesti ja Leon-Leonore lähettää palvelijansa opettamaan hänelle ta-

poja...

Willin poistuttua gondolista hänen kimppuunsa käydään...

Vasta tässä vaiheessa astuu 11 sivun jälkeen sarjan päähenkilö

mukaan tapahtumiin...

...ja tekee selvää hyökkääjistä.

Lemmenpuuhissaan epäonnistunut Will poistuu masentuneena

omlle teilleen ja Mustis jää pohtimaan sekavaa tilannetta...

Tällä välin Leonore, joka on saanut lumottua Willin ystävän. houkuttelee

tämän päästämään hänet yöllä salaa palaltsiin, jossa hän aikoo siepata

astronomin katolisten haltuun.

Mutta, ikävä kyllä, palatsin herra kreivi Alborini sattuukin tulemaan

Leonoren tielle, mikä ei sovi lainkaan hänen piirustuksiinsa ...

SIISPÄ HÄNESTÄ ON PÄÄSTÄVÄ!!!

 

Tällä välin Will on kiivennyt palatsin ullakolle tapaamaan Candidoa...

Ja myös sinne ilmestyy Leonore, jonka on saatava Candido palatsis-

ta mukaansa...   Mutta nyt on päästävä riesasta nimeltä Will.. .Mutta

Candido puuttuu murhayritykseen!    Ja nyt Willille   paljastuu hänen

rakastettunsa todellinen olemus !!!

 

Leonoren on jätettävä Willin nitistäminen kesken ja rynnättävä Can-

didon perään, joka pakenee rakkaitten kaavioittensa kanssa palat-

sin katolle...

Mutta sinne on ilmestynyt myös naamioitu vastustaja!

Mutta Leonore selviää vastustajastaan kaatamalla rappeutuneen patsaan

hänen päälleen ja pääsee jatkamaan omien asioittensa hoitamista...

Paetakseen naamioitua vainoojaansa Leonore tarttuu Williin ja tiede-

mieheen ja heittäytyy katolta alla olevaan kanavaan.

 

 

 

Candidon kallisarvoiset piirrokset kaukoputkesta leviävät venetsialaiseen

kanavaan... Mutta nyt ollaan vihollisen armoilla...Paitsi  että naamioitu

sankari on myös tulossa alas katolta!!!

Alhaalla kanavan tasanteella sarjan  lopputapahtumat  sujuvat

vikkelästi.  Leonore munaa koko homman tappamalla vahingos-

sa Candidon ja koska hänen tehtävänsä jää kokonaan täyttä-

mättä hän päättää häipyä paikalta...

Mutta vihanpito Englannin kuningattaren ja Vatikaanin

 välillä ei ole vielä ohi vaan jatkuu viimeisessä sarjan jaksossa

 

...

William Shakespeare jää miettimään tapaako hän enää koskaan

tummaa rakastettuaan,     ja sehän selviää  kolmiosaisen tarinan

seuraavassa jaksossa...

Viimeiseen jaksoon mars !

VIIMEINEN NÄYTÖS

Claes Reimerthi   Kari T. Leppänen

Viimeinen näytös eli Mustanaamiosarjan 3. jakso alkaa siitä kun sarjan päähenkilö

eli Mustanaamio on matkustanut   Bengalista asti huolestuneena poikansa poissa-

olosta koulustaan ja saatuaan tietää, että kelvoton jälkeläinen vain haikailee näytte-

lijäksi Globe teatteriin.

Heti saavuttuaan Lontooseen Mustanaamio suunnistaa kohti Globe teatteria,

jossa hänen poikansa esiintyy  naisroolissa, koska tuohon aikaan naisnäytte-

lijöitä tuurasivat nuoret pojat.

Mutta poika ei ota kuullakseenkaan näyttelijän urasta luopumisesta ja

Mustanaamio poistuu vihan vimmoissa palatakseen takaisin Afrikkaan.

Ja samaan aikaan Espanjassa salaisessa jesuiittakoulussa...Koulun joh-

tava jesuiittakenraali ilmoittaa nuorelle Leonille, joka on todellisuudessa

Leonore, jonka jo tapasimme edellisessä jaksossa, että mitään suunni-

telmaa ei enää ole Englannin kuningattaren päänmenoksi, koska tämä

on niin iäkäs, ettei elä enää pitkään. Fanaattinen salamurhaaja ei voi

tällaista hyväksyä, koska hänelle omat tarpeensa kostaa Elizabethille

eikä hänelle riitä muu kuin tämän surmaaminen...

 

Mutta Leonilla, joka on todellisuudessa Leonore on omat syynsä kostaa Englannin

kunigattarelle eikä hänelle sovi jesuiittakenraalin neuvo, jonka mukaan hänen teh-

tävänsä on ainoastaan totella sokeasti. Mutta Francesco de Xavierin murha on täy-

sin anteeksiantamaton rikos, joka ajaa hänet ikuiseen maanpakoon... 

Samaan aikaan Lontoossa kokoontuu ryhmä salaliittolaisia

Essex Houseen, jonka omistaa aatelismies, joka on ollut ku-

ningattaren suojeluksessa viime aikoihin saakka, mutta nyt

omaa vikaansa menettänyt suosionsa , joka nyt uhkaa hä-

nen tulevaisuuttaan ja ehkä henkeäkin...

 

Essexin jaarli Robert Devereux on päättänyt toimia ennen

kuin hänet todennäköisesti vangittaisiin ja suljettaisi To-

werin linnaan...

Toinenkin joukko on kokoontunut , mutta rauhanomaisemmasta syystä -

Grobe teatterin omistaja ja näyttelijät ja muut teatterin työntekijät mu-

kanaan myös William Shakespeare ovat koolla suunnittelemassa seu-

raavaa näytelmää, joka pitäisi esittää ennen kuin he esiintyisivät ku-

ningattarelle tämän linnassa...

 

Näihin aikoihin jesuiittamurhaajakin on jo Lontoossa suunnittele-

massa sitä, miten tällä kertaa pääsisi käsiksi Englannin kunin-

gattareen.

Sattumalta hänellä on onnea kun hän kuulee, että Globe teatteri

tulee esiintymään kuningattarelle tämän palatsissa. Hän aikoo

käyttää tätä tietoa häikäilemättä hyväkseen, mutta se merkitsee

sitä, että hänen on päästävä teatterin sisäpiiriin keinolla millä

hyvänsä...

Samaan aikaan kauppalaiva, jolla Mustanaamio on palaamassa Afrikkaan pettyneenä

poikansa uppiniskaisuuteen, on joutunut myrskyn kynsiin ja joutuu palaamaan takaisin

Englantiin. Tapahtumat kehittyvät jokaisen asianomaisen kohdalla ja myös Chris Wal-

ker joutuu sekaantumaan johonkin... Kuningattaren asiamiehet vierailevat hänen luo-

naan ja velvoittavat hänet agentikseen  vahtimaan William Shakespearen toimia, ketä

hän tapaa jne. Käsky on tullut kuningattaren ministeriltä, valtiosihteeri Robert Cecililtä,

joka on valtakunnan vaikutusvaltaisin mies.

Samaan aikaan tapahtumiin, jotka Claes on koonnut hstoriasta sopimaan hänen tari-

naansa, liittyy myös Robert Cecil, Salisburyn ensimmäinen jaarli ja kuningattaren luo-

tetuin mies. Hänen kotiinsa Salisbury Houseen on kokoontunut muutamia hänen luot-

tohenkilöitään pohtimaan jo aiemmin mainitun loordi Essexin toimia suistaa kuningatar

valtaistuimeltaan.

Tuon ajan merkittäviin historiallisiin tapahtumiin, jotka Claes on ottanut mukaan käsi-

kirjoitukseensa kuuluu lordi Essexin maksama Globen näytelmäesitys Shakespearen

Richard II, jonka tarkoitus on villitä lontoolaisia kaduille tukemaan hänen palkkasoti-

laitaan, joiden kanssa tuo syrjäytetty kuningattaren suosikki marssisi hallituspalatsiin.

Tämä osio sarjassa saattaa olla monille lukijoille epäselvä merkitykseltään, mutta ker-

rottakoon, että siinä on mukana tuolloisen Richard-kuninkaan vangitseminen ja teloi-

tus. Tarkoitus on tietenkin tarjota vastaava kohtalo kuningattarelle, jota ehkä on vaikea

ymmärtää nykyaikana koska meillä on kuva suositusta ja menestyksellisestä hallitsijas-

ta, jonka poistaminen vallasta tuntuu mahdottomalta. Mutta tämä aikomus on todella

tapahtunut ja vallanhimoinen, kostonhaluinen Robert Devereux epäonnistui täydelli-

sesti ja menetti päänsä. Vaikka useat hänen kannattajansa saivat saman kohtalon,

ei Globe-teatteriin eikä sen henkilökuntaan puututtu jostakin syystä. Luultavasti teat-

terin yleisen suosion johdosta.

Mutta Richard II esitettiin ja Essexin jaarlin palkkaamat mellakoitsijat häiritsivät esi-

tystä buuaamalla ja huutelemalla hävyttömyyksiä.

Katsomossa oleva salamurhaaja näkee Chris Walkerin esittämässä naista

ja saa siitä idean, miten päästä kuningattaren linnaan näyttelijäseurueen

kanssa. Chris poistuu Globesta näytelmän päätyttyä ja suuntaa krouviin,

jossa hänen on määrä tavata Robert Cecilin agentti.

Leon tappaa englantilaisen agentin ja kiirehtii Globeen odottamaan saa-

listaan.

Chrisin poistuessa krouvista nuori pojannaskali työntää hänen käteensä

paperilappusen, jonka salamurhaaja on antanut hänelle toimitettavaksi ja

jossa Shakespeare muka haluaa tavata hänet välittömästi Globessa.

Mutta Crisin tullessa sinne paikka vaikuttaa autiolta...

Leonin asussa oleva salamurhaajatar käy Chrisin kimppuun aikomuksenaan

surmata tämän, mutta Chris puolustautuu epätoivoisesti kunnes saa sokais-

tuksi vastustajansa ja pääsee pakoon...

Vakavasti haavoittunut Chris selviää lumiselle rannalle...

Seuraavana aamuna Robert Devereux, Essexin jaarli aloitta vallankumouksensa

ratsastaen halki Lontoon 300 palkkasoturin johdossa kohti Whitehallin palatsia.

Vallankaappaus epäonnistuu surkeasti, Devereuxin palkkasotilasarmeija kutistuu

ennätysajassa kun sen jäsenet kaikkoavat marssin aikana ja kuningattaren sotilai-

den kanssa käyty lyhyt kahakka päättyy siihen kun Devereux pakenee palatsiinsa,

missä joutuu antautumaan vangittavaksi.

Samoihin aikoihin Mustanaamio palaa Lontooseen ja suunnistaa heti Globeen...

 

Siellä tiedetään vain, ettei hänen poikaansa ole nähty

Richard II-näytelmän jälkeen, mutta että Chris on vie-

raillut viime aikoina krouvissa nimeltä "Kukko ja Kissa".

Mutta sielläkään ei tiedetä, missä Chris olisi...

 

Globe-teatterissa ollaan muutenkin huolissaan nuoren Walkerin katoamisesta,

koska hänellä on naisrooli näytelmässä, jonka teatteriseurue aikoo esittää ku-

ningattaren edessä Whitehallissa. Mutta onnekas sattuma pelastaa tilanteen...

Köyhästi pukeutunut nuorukainen ilmaantuu teatteriin hakemaan työtä näyttä-

möllä esiintyäkseen naisrooleissa. Shakespeare innostuu ja laittaa nuorukai-

sen, joka on todellisuudessa naispuolinen, kokeeseen, joss tämä onnistuu

yli kaikkien odotusten, samoin itse Leon-Leonore...

Tässä vaiheessa lukijalle selviää, miten Mustanaamion lyijyluodista haavoittuneen

pojan on käynyt...

Kaksi ystävällistä tätiä on löytänyt hänet mökkinsä ulkopuolelta ja

hoitanut häntä kuin omaa poikaansa...Mutta kun Chris on toipunut

paremmaksi hän muistaa, mitä sai kuulla häntä ampuneelta

tämän murha-aikeista kuningatarta kohtaan ja tajuaa, ettei aikaa

enää ole paljon.

Hän lähtee kiireen vilkkaa hoitopaikastaan...

...ja kiiruhtaa Globe-teatteriin, jossa tapaah isänsä ja

saa kuulla, että koko teatteriseurue tykötarpeineen

on jo matkalla Whitehalliin.

Teatteriseurue onkin jo Whitehallin portilla ja muiden ohella Leon-Leonore

pääsee sisälle ja nauttii koston lähestymisestä...

 Ja pian näytelmä alkaa kuningattaren hovin ollessa katsomona ja

sen loputtua Leon-Leonore poistuu pukuhuoneeseen valmistautu-

maan kostoonsa.

Chris Walker on jo ehättänyt Whitehouse palatsin portille ja yrittää

saada vartiomiehet uskomaan, että kuningatar on hengenvaarassa-

Hän kirjoittaa viestin, joka pitää toimittaa Robert Cecilille, joka mah-

dollisesti ainoana voi saada jotain aikaan...

Viesti saa aikaan välitöntä toimintaa...

Mutta salamurhaaja on jo ennättänyt kuningattaren huoneen ovelle ja tekee

selvää vartijasta päästäkseen huoneeseen ja saadakseen tämän miekan.

 

Kuningattaren saatto eli turvajoukko saapuu ja hänen hovineitojaan kehoite-

taan sulkemaan ovi sisäpuolelta...

...mutta vihollinen on jo sisäpuolella!!!

Leon-Leonora, jesuiittajäjestön teloittaja paljastaa nyt, mikä on ollut

hänen leppymättömän kostohimonsa syy, joka kohdistuu juuri Eng-

lannin kuningattareen...

Elizabeth oli allekirjoittanut määräyksen teloittaa Skotlannin kuningattarena

olleen Maria Stuartin, joka oli hänen äitinsä !!! Espanjasta tullut salamur-

haaja oli oikealta nimeltään Cordelia Stuart, joka nyt vaati nyt sekä

Scotlannin että Englannin kruunua !

 

Kostajatar valmistautui surmaamaan Elizabethin, mutta samalla sälähti

palasiksi vieressä oleva ikkuna !

 

Tähän päättyi Claes Reimerthinc viimeinen pitkä historiallinen

seikkailukooste. Ainoa historiallinen Mustanaamiotarina, jon-

ka sain häneltä vielä ennen hänen poismenoaan kuvitettavak-

si ei ollut samaa tasoa kuin nämä hänen moniosaiset työnsä

ja on seuraavana vuorossa...

Mutta sitä ennen... Jos haluatte joitakin lisätietoja

ja alkuperäiskuvia edellisen sarjan henkilöistä ja

aikakaudesta voi klikata TÄSTÄ

Claesin aivan viimeisimpään historiaan

sijoitettuun sarjaan alla

  TÄSTÄ SINNE KLIK!

 

TÄMÄ SALAINEN TEATTERI-SARJAN JA ETT NÄT AV LÖGNER

 SARJAN ESITTELY ON TEHTY CLAES REIMERTHIN

UPEAN  KIRJOITUSURAN KUNNIANOSOITUKSEKSI

                                                               Kari Tapio Leppänen 2021