Achilles Wiggen-sarjan tekijänä eli sekä sen tekstin että kuvan luojana olen jo pitkään tuntenut oikeutettua suuttumusta

ja katkeruutta sen johdosta, että minulta on riistetty oikeus ja kunnia olla kyseisen sarjakuvan ainoa ja armoitettu  aikaan-

saaja.  Kuten ylläolevasta kolmen sivun kollaasista näkyy, asia on hoidettu painetussa muodossa.  Asialla on ollut henkilö,

joka käänsi kaikki Wiggen-sarjan jaksot englannista ruotsiksi, koska kirjoitin läsikirjoitukset sarjaan englanniksi huonon

ruotsinkielen hallintani johdosta.  Koska tämä samainen henkilö, joka täten kehtasi kävellä ylitseni siitä mitenkään minulle

mainitsematta, oli myös sen lehden vastaava toimittaja hän saattoi sanella  mitä lehteen laitetaan ja ilmeisesti hinkui saada

nimensä näkyviin. Vielä ikävämpää oli se, että kun tämä herra käänsi käsikirjoitustani ruotsiksi hän ei todellakaan ollut

mikään kelvollinen kääntäjä vaan jokseenkin yksikertainen kirjallisilta taidoiltaan ja se vähä, jota hän lisäili omasta pääs-

tään tekstiini muka tekstin kevennykseksi oli kuin alakoululaisen vitsailua ja hävetti minua. Asiaa pahensi se, että suoma-

laisen Mustanaamiolehden kääntäjä, joka oli oikeassa toimessaan Tampereen teatterin palveluksessa,   oli samanlainen

surkimus tekstinteon osalta. Onneksi ruotsalainen kääntäjäsankari ei kuitenkaan kovin monia omia versioitaan keksinyt

sulloa omaan tekstiini jotta olisi edes voinut kerskua olleensa tekstini uudestaankäsittelijä.   Joka tapauksessa tällaisen

jopa rikolliseksi toiminnaksi kutsuttavan teon perusteella kuka hyvänsä ja minkä teoksen hyvänsä ollessa kysymyksessä, 

voi esimerkiksi kääntämänsä kirjan kanteen tällätä oman nimensä alkuperäisen kirjailijan sijasta. 

  Sittemmin kun tulin hankkineeksi tietokoneen olen vieraillut joillakin ruotsalaisilla nettisivuilla, joissa tekemiäni sarjaku-

via on listattu ja kaikissa oli kuuliaisesti huomioitu Fantomen-lehdessä mainitut valheelliset tiedot. Aikaisemmin lähetin

tietojen korjaustoivomuksen  vain suomalaisissa luetteloissa ilmenneisiin  vääriin tietoihin, mutta sittemmin tein saman myös

niihin ruotsalaisiin sivustoihin, jotka käsittelivät Fantomen lehdissä julkaistuja sarjoja. Nyttemmin ne ovatkin korjanneet

Fantomen lehdistä kopioimansa väärät tiedot asianmukaisiksi. Tärkeimmät sivustot, kuten ruotsalainen Wikipedia, Serie-

främjandetin Wiggen subsaitti ja Rasmus Fantomenindex ( perinpohjaisin kaikista ruotsalaisista Fantomen lehteä käsitte-

levistä websivustoista) noudattivat toivomuksiani ja ovat palauttaneet sarjan käsikirjoitustyön oikealle omistajalleen.

Merkittävimmistä ruotsalaisista asiaa käsittelevistä sivustoista vain PhantomWiki edelleen esittää sivuillaan valheellista

tietoa Wiggenin tekijöistä, joita kuitenkin on vain yksi, jos ruotsalaiskäännös lasketaan pois.  Ikävä kyllä tietty Kvaak-

portaalin vakiokirjoittelija, joka kirjoittelee mielipiteitään myös ruotsalaisiin portaaleihin, on valinnut vääräksi esimer-

kikseen juuri PhantomWikin väittämän Ulf Granbergin osuudesta sarjaan.  Muistettakoon kuitenkin, että PhantomWikin

sivulla korostetaan, ettei se takaa tietojensa paikkansapitävyyttä.  (13.9.2015)

16.9.2015  -   PhantomWiki on ruotsalaisen Mustanaamioseuran Scandinavian Chapter of the Lee Falk Memorial Bengali

Explorers Clubin Mustanaamiota monipuolisesti käsittelevä websivusto.  Kun tarkistin sen tiedot Fantomenissa julkaistuis-

ta Achilles Wiggen-sarjoista ja huomasin, että se vielä ainoana merkittävänä ruotsalaissivustona edelleen piti yllä väärää

tietoa sarjan käsikirjoittajasta, otin erääseen sivuston pääeditoijista yhteyttä kuuluen itsekin kunniajäsenenä seuraan ja

toivoin hänen korjaavan tuon virheen.  Hän hoiti sen välittömästi.

Paitsi valheellisia tekstintekijää koskevia tietoja, on tietyllä ruotsalaissivustolla menty niinkin pitkälle, että minulta on

jopa viety copyright omiin sarjoihini.  Tämäkin johtuu siitä syystä, että tiedot on kopioitu Fantomen-lehdestä.

  Koska virheellisissä tiedoissa oli myös maininta, että Ulf Granberg olisi muka ollut Wiggen-sarjan ideapankki, täytyy

vielä lisätä, että tämä harhaluulo on täytynyt tulla herralta itseltään.  Tosin sarjan työstämisen aikana siitä oli tuon tuos-

takin puhetta ja hän todella ehdotteli joskus sitä sun tätä, mutta hänen näkemyksensä eivät olleet minusta lainkaan käyt-

tökelpoisia, koska olin jo suunnitellut etukäteen sarjan tulevat juonet pääpiirteittäin. Sitäpaitsi hänen ideansa ja huumo-

rintajunsa olivat minusta liian lapsellisia toteutettaviksi.  Hän ei voi ylpeillä kuin sillä, että että keksi muuttaa alkuperäisen

Achilles Viggen-nimen Achilles Wiggeniksi.  Muuten en välittänyt hänen höpsöistä ideoistaan.  Mutta tämä hedelmätön

puuuttuminen sarjani ideointiin varmaankin jätti hänelle tunteen siitä, että hänpä tässä vasta erinomainen ideoitsija onkin,

ja antoi sen perusteella tiedon eteenpäin julkaistavaksi ideaspruuttana.  Tämä maininta hänen kohdallaan saattaa vieläkin

löytyä joistakin tiedostoista.

Lisättäköön vielä tässä sekin, että tämä omahyväinen ruotsalaisherra ei tyytynyt nöyryyttämään minua vain puuttumalla

röyhkeästi Achilles Wiggen-sarjaani vaan sai nimettyä omiin nimiinsä myös kaksiosaisen ainoan tekemäni Mustanaamio-

sarjan, joka mainitaan kylläkin muualla tällä kotisivustollani. Sen seurauksena päätin, etten enää rupea suuritöiseen urak-

kaan kokonaisen Mustanaamiosarjan sekä kirjoittajaksi että piirtäjäksi, vaikka minulla olikin sellaista varten suunnitel-

ma 1700-luvun venetsialaisesta sarjasta ja jo hankittuna riittävästi taustamateriaalia aina sikäläistä aitoa karnevaalimas-

kia myöten, jonka olin ostanut Venetsiasta.

                                                                          

                                                                        Ulf Granberg - toisten oikeuksien anastaja 

                                       Sarjan vääryyksiä käsitellään myös englanninkielisellä sivustollani. 

                                                                        TÄSTÄ SINNE            tai linkkeihin    

 Postsciptumina lisään ylläolevasta Wiggenjupakasta sen verran, että vaikka en välittänyt nostaa sarjaa koskevia  pelkän

editoijan   aikaansaamia vääryyksiä julki ennen kuin vasta nyt, asia tuli ajankohtaiseksi viime syksynä (2015) kun uuttera

Fantomen-lehteen artikkeleita kirjoitellut ja jo edellämainttuun Ruotsin Mustanaamiokerhoon kuulunut Andreas  Eriksson

otti minuun yhteyttä ja ilmoitti haluavansa julkaista koko Wiggen sarjan albumeina ruotsiksi.  Eriksson oli jo minulle entuu-

destaan tuttu,  (vain sähköpostin kautta) mutta en tiennyt,   että hän oli perustanut oman kustannusliikkeen ja julkaissut jo

muutaman korkeatasoisen sarjakuva-albuminkin.   Olin tietenkin iloisesti yllättynyt  ja hän kertoi, että kyseinen toive joh-

tui siitä, että hän oli nuorena seurannut  Wiggen-sarjaa Fantomen-lehdestä ja se oli ollut hänen suosikkinsa.  Minulla ei ol-

lut tietenkään mitään ideaa vastaan ja sovimmekin helposti palkkion suuruudesta, joka ensi alkuun ei ollut mitenkään pää-

tähuimaava koska hän aikoi   julkaista ensimmäisen albumin,   jossa olisi ollut kuusi  alkupään jaksoa vain 1000 kappaleen

satsina.  Mutta sitten putkahti esille ylikäymätön erimielisyys...

Eriksson oli lukenut nuorena sarjan,   jonka tekstiä  Ulf Granberg oli omin päin  peukaloinut ja halusi nostalgisesti julkaista

albumit samalla tekstillä.    Nostin heti äläkän asiasta,   koska minulta olisi taas viety oikeudet  sarjan  käsikirjoitukseen ja

samalla oikeudet koko sarjaan,    koska alkuperäisjulkaisuissa  sarjan oikeudet oli  liian usein nimetty   Semicille ja Egmon-

tille.    Kiireen vilkkaa hyökkäsin niiden sivustojen kimppuun netissä,   joissa patsasteli väärää tietoa Wiggenin tekstin luo-

jasta ja sainkin niiden editoijat  muuttamaan  tiedot kohdalleen.    Eipä se kuitenkaan   auttanut koska Eriksson  piti kynsin

ja hampain kiinni nostalgisista toiveistaan.    Minäkin pidin kiinni omistani   eikä koko hankkeesta sitten tullut mitään. Niin

ollen Wiggen jäi taas toteutumatta albumimuodossa,    vaikka jo Ulf oli ottanut sen puheeksi jokunen vuosi sitten - tietenkin

aikoen käyttää valmista Egmont-materiaalia hänen  omalla  rakkaalla tekstillään.   Onneksi  siitäkään ei tullut mitään asian

hautautuessa jonnekin minne lie.

    Ainoa periaatteellinen hyöty koko Eriksson-jupakasta olikin vain se,   ettei internetissä levitetty enää suuremmassa mää-

riin väärää tietoa Wiggen-sarjan tekijöistä. 

   päivitetty 30.12.2015                                                                linkkisivulle