Jo ennen kuin  Egmont Kustannus lopetti suomalaisen  Mustanaamiolehden  julkaisun vuoden 2011 alusta ja jatkoi

myöhemmin  tietystä  pakoittavasta  syystä  kyseisen  sarjakuvasankarin  uudelleen esiintuomista  harvakseltaan  il-

mestyvissä  alkuunsa ruotsalaisista   Kronikkakokoelmista   adoptoimillaan  "spesiaalijulkaisuilla"   , joita ruotsalai-

sen  Fantomen-lehden   nyttemmin eläkkeelle   jäänyt päätoimittaja   toimitti täkäläiselle  kustantajalle,   jätti kustan-

taja   julkaisematta joitakin  suomalaisen  mustispiirtäjän  kuvittamia sarjoja.    Tähän on ollut syynä Egmont Kustan-

nuksen   harrastama  julkaisutiheyden  vaihtelu.     Sittemmin  on  Mustanaamio  Spesiaalissa  ilmestynyt  Fantomen-

lehden aiemman  päätoimittajan  Ulf Granbergin valitsemia kokoelmia,  joita Egmont Kustannus julkaisee mustiksen 

ystävien iloksi.   Tosin niissä ei juurikaan esiinny  oman kotimaisen piirtäjän kuvittamia seikkailuja paria poikkeusta

lukuunottamatta.

                                                           Tässä luettelo unohdetuista Mustiksista...

 

IBISMYSTERIET 1-4    julkaistu Fantomenlehdissä  21 - 24 vuonna 1993.

  

Tämä kolmiosainen Mustanaamioseikkailu on Fantomen-lehden jälkeen julkaistu typistettynä ruotsalaisessa Krö-

nikajulkaisussa, joten jos se joskus eksyy kotimaiseen jäljennökseen, ei siinä ole sivuakaan trilogian toisesta jak-

sosta ja otoksia vain ensimmäisestä ja kolmannesta.  Varsin ikävää, koska trilogia on kokonaisena aivan mallikel-

poinen Mustanaamiojuttu.  Pääkonnana on egyptiläinen ylipappi, joka balsamoidaan elävältä, mutta herää henkiin

ja rasittaa Mustista kolmen jakson verran.

 

DEN KUSLIGA RUINEN  puolestaan on julkaistu Fantomenlehdessä 8 vuonna 1997.

  

 Myös tämä seikkailu on kunnon Mustanaamiotarina perinteiseen tyyliin. Sen julkaiseminen on jäänyt Suomessa tekemättä varmaankin kotimai-

sen julkaisijan vaihtelevien ilmestymisaikojen seurauksena.  Kuvat ovat englanninkielisestä FREW-julkaisusta.

 

 DÖDENS RING  1 - 2    on julkaistu Fantomenlehdissä 17/1998  ja  19/1998

       

                         

  Dödens Ring on kaksiosainen Mustistarina 30-vuotisen suodan päiviltä. Sekä käsikirjoituksen että piirroksen on tehnyt

suomalainen mustispiirtäjä.  Kotimaisen kustantajan muuttelemien julkaisuajankohtien johdosta Suomen mustislukijat eivät

ole nähneet tätäkään seikkailua suomen kielellä.

 

         Lehden julkaisun loppumisen jälkeisiä julkaisemattomia sarjoja: 

                                ADENVIKENS PIRATER        ilmestyi Fantomenlehden numerossa 1/2012.

     

 Tässä Mustistarinassa, joka otettiin tehtäväksi vain siksi, että se käsitteli aktuellia aihetta eli Adeninlahden

röyhkeitä somalimerirosvoja, on muitakin erikoisia piirteitä. Ensinnäkin sen alkuperäinen käsikirjoittaja on

suomalainen samoin kuin piirtäjäkin, joka juuri tästä syystä miltei väkisin värvättiin toteuttamaan tarina

sarjakuvaksi. Koska alkuperäinen käsikirjoitus oli amatöörimäinen harjoitelma, annettiin piirtäjälle vapaat

kädet muokata ja muuttaa käsikirjoitusta. Tämän hän tekikin yrittäen kuitenkin säilyttää niin paljon kuin mah-

dollista alkuperäisen kirjoittajan juonenkehittelystä, mikä teki uudestaankirjoittamisen hankalaksi. Tuloksena

oli jonkinlainen hybridi. Jotkin käsikirjoituksen kohdat oli kokonaan muutettava.  Eräänlaisena kädenojennuk-

sena alkuperäistarinan tekijälle käsikirjoituksen uudestaantekijä lähetti Fantomen-toimitukselle toivomuksen,

että kun sarja julkaistaan, sen kirjoittajaksi nimettäisi vain alkuperäinen tekstinikkari. Onneksi niin tapahtui-

kin, samoin kuin englanninkielisessä Frew-julkaisussakin.  Se, joka nyt lukee tämän paljastuksen, ei saa ker-

toa siitä kenellekään.

 

RÄDDÄ JERUSALEM   ilmestyi Fantomenlehdessä  9/2012.

   

Tästä Mustanaamion esi-isäaihetta käsittelevästä trilogiasta on tätä sivua tehtäessä ilmestynyt kaksi

jaksoa, joista ensimmäisessä palataan jo aiemmin julkaistuun  ristiretkiseikkailun jatkoon.   Savihirmu

on jälleen konnien tavoittelema saalis, mutta miten käykään...

 

U-118     Fantomen 16/2012

              

                 

                 

  Tämän Ensimmäisen Maailmansodan päättymisen aikaan sijoitetun Mustanaamioseikkailun on kirjoit-

tanut Terje Nordberg, jonka käsikirjoitukseen perustuvan Mustanaamiotarinan olen vuosia sitten vain

yhden kerran kuvittanut. Hän käyttää myös nimimerkkejä Th. Pelerin ja Falco Pelerin. 

   Tällä kertaa hän palauttaa Mustanaamion samalle aikakaudelle kuin edelliselläkin kerralla ja on saa-

nut idean kertomukseensa tositapauksesta, joka sattui Englannin rannikolla heti sodan päättymisen jäl-

keen.    Saksalainen sukellusvene  U-118 oli hinauksessa  kohti Englantia romutettavaksi kun se irtosi

hinauksesta ja ajelehti Englannin rannikolle suositun lomakohteen hietikolle herättäen suurta huomiota.

Seikkailun tapahtumat on sijoitettu  tapahtumiin ennen tätä hetkeä ja Englannissa vaimonsa kanssa lo-

maileva Mustanaamio joutuu niihin mukaan ja kohtaa myös Singh-merirosvon, joka murhasi hänen isänsä.

 

   TEMPELRIDDARNAS  HEMLIGHET    Fantomen  22-23 2012

      

                           Seikkailu "Temppeliritarien salaisuus" jatkaa Claes Reimerthin kynäilemää jatkokertomusta Mustanaamion

                           pääkallosormuksen alkuperään liittyvistä tapahtumista, kertoen samalla Mustanaamion muinaisista esi-isistä

                           aina faarao Ekhnatonin ajalta saakka.  Monet kiihkeimmät Mustisfanit, varsinkin ne, jotka kannattavat vain

                           Lee Falkin alkuperäisiä tarinoita, ovat arvostelleet niitä tarinoita, joissa ronkitaan Mustanaamion uusia puolia.

                           Joka tapauksessa Reimerthin kirjoittamat ( samoin myös joidenkin muiden käsikirjoittajien) seikkailut ovat

                           paljon parempaa tasoa kuin Falkin kliseiset sepustukset.  Annettakoon hänelle arvo vain sarjan luojana samalla

                           kun muistamme piirtäjiä,    jotka ovat puurtaneet sarjan parissa  -  varsinkin Wilson McCoyta, Ray Moorea  ja

                           Seymour Barryä.  Sittemmin ei amerikkalaisista piirtäjistä löydy paljonkaan kehumisen syytä.

                           Temppeliherrojen salaisuus kuvaa tapahtumia Ranskassa vuonna 1307, jolloin silloinen Ranskan kuningas

                           Filip IV  "Le Bel"  päätti kaapata rikkaiden Temppeliherrojen omaisuuden ja vangita heistä jokaisen. Useat,

                           kuten järjestön suurmestari Jacques de Molay poltettiin roviolla keksittyjen syytösten nojalla.

                           Tarinan päähenkilö on kuitenkin Christian d´Errant, 1300-luvulla elänyt chevalier, joka jatkoi sukunsa perin-

                           nettä taistellen vääryyttä ja ennen muuta vitsauksena olevia maantierosvoja vastaan.  Pyhältä maalta palannut

                           ihmisten ahneuteen ja julmuuteen katkeroitunut Christopher d´Errant, joka esiintyi alkuperäisessä ristiretki-

                           seikkailussa, oli aloittanut Aaveratsastajaksi nimitetyn koston nemesiksen toiminnan, jota myöhemmät suku-

                           polvet jatkoivat, samaan tapaan kuin Mustanaamion legenda etenee isältä pojalle.  Pääkallosormus seuraa

                           näissä Reimerthin trilogioissa tiiviisti mukana ja myöhemmissä trilogioissa myös savihirviö, joka voidaan he-

                           rättää henkiin muinais-egyptiläisellä loitsulla ja alkeellisella sähköä tuottavalla laitteella, ja ohjailla  sormuksen

                           avulla. Aiemmin mukana ollut egyptiläisen Thot-jumalan kirjoittama "kirja" on tämänkin tarinan aiheena.

                           Sitä havitellaan vallankäytön välineenä.  Ja jatkoa seuraa seuraavalla vuosisadalla...

                                            

                                                                                 Phantom Rider ( Aaveratsastaja)  tositoimissa. 

 

                                     ANNO 1349     Fantomen  6-7 2013

                         Tämä Reimerthin seuraava jakso Mustanaamion pääkallosormuksen historiikkiin tapahtuu Mustan Surman rie-

                         huessa Euroopassa.  Mukana on taas savihirmu, jota yritetään herättää henkiin suojelemaan juutalaisyhteisöä

                         paikallisten noitavainoilta.  Golemhan on juutalaisen tarun savihirviö, joten sehän sopii.

                      

                                    

                                        DEMONEN FRÅN UNDERJORDEN  (The Basilisk)   Fantomen 13/2013

                     Tämä Suomessa julkaisematon Mustanaamiostoori on Philip Maddenin kirjoittama viidakkoseikkailu ja tässäkin on mukana

                     mielikuvituksellinen taruolento - tällä kertaa basiliski. Otuksesta ollaan niin montaa mieltä, että sen ulkonäkö vaihtelee miten

                     sattuu. Tässä tapauksessa piirtäjän on valinnut tarinan kulun johdosta tietynlaisen basiliskin, joka kylvää tuhoa Mustiksen ko-

                     tiviidakossa ja ennen kaikkea tarinassa esiintyvässä tippukiviluolastossa.

                                

 

                                                          DEN  SVARTA  KUNGEN

                     Mustaksi Kuninkaaksi kutsutaan tässä Jens Hansegårdin kirjoittamassa Mustanaamioseikkailussa Sisiliasta Napolin sata-

                      maan rantautunutta ruttoa, joka surmasi kolmanneksen kaupungin asujaimistosta ja levisi nopeasti eteläiseen Italiaan. Myö-

                      hemmin tätä hirvittävää tautia, joka useaan otteeseen riehui Euroopassa eri vuosisadoilla, kutsuttiin Mustaksi Surmaksi.

                      Hansegårdin tarinassa punaisena lankana on Mustanaamion rakkaussuhde italialaiseen tyttöön, jota pelastamaan hän läh-

                      tee pääkalloluolastaan saatuaan tietää, että tämä on kadonnut - todennäköisesti siepattu.  Niin Mustanaamio saapuu ruton

                      vaivaamaan Italiaan ja päätyy lopulta espanjalaisten tuolloin hallitsemaan Napoliin. Loput saatte lukea itse.

                                                                Tarina on julkaistu Fantomen-lehden numerossa 24/2013

                                          

 

                                               DEN SISTA MEROVINGENKUNGEN      Fantomen 4/2014

                                                                                        

                                                                 Sal Velluton kenties kaikkein epäonnistunein kansi Fantomen-lehteen 

                               Tämä mustanaamiojakso lopettaa Claes Reimerthin pitkän, monessa historian vaiheessa jatkuneen saagan Mus-

                                tanaamion esi-isien vaiheista, jotka liittyvät pääkallosormuksen historiikkiin.  Jaksossa kootaan yhteen aiempien

                               jaksojen irralliset langanpäät ja tällä kertaa ollaan nykyajassa, Ranskassa. 

                                            

                              Mustanaamio seuraa kidnapattua ystäväänsä Minerva Brooksia Ranskaan, jossa Ranskan hallitsijaksi pyr-

                              kivä miljonääri yrittää herättää henkiin jo tutuksi tulleen savihirviön auttamaan hankeensa toteutumisessa.

                              Jaksossa on vahva keskiaikainen ote, koska sen lopun tapahtumat sijoittuvat keskiaikaiseen linnaan, jonka

                              kyseinen miljonääri omistaa ja jossa kaikki hänen määräyksestään on oltava keskiaikaista.

                             

                                               Haarniskoidut vasallit vangitsevat Mustanaamion, joka pakenee mastiffeja läheiseen puuhun. 

                              

                                                                            NOUVELLE  FRANCE

                               Dag Frognesin käsikirjoittama mustanaamioseikkailu, jonka tapahtumat on sijoitettu pääosin vuoden 1689 Kana-

                              daan, joka kuului tuolloin Ranskan "Uusi Ranska"-alusmaihin.  Tarina saa alkunsa Ludvig XIV:n vastavalmistu-

                              neesta Versaillesin palatsista, jonne Englannissa vieraillut Mustanaamio kutsutaan serkkunsa toimesta. Itseval-

                             taisen kuninkaan ja Mustanaamion serkun välinen epäsopu saa aikaan sen, että Ludvig päättää murhauttaa toi-

                             sen ja myös hänen Kanadassa olevan veljensä.  Sitä kautta Mustanaamio, joka aikoo estää kanadalaisen serkkun-

                             sa murhan, purjehtii Uuteen maailmaan.  Siellä hän joutuu tekemisiin niin ranskalaisten sotilaiden kuin majavan-

                             pyytäjien ja paikallisten intiaanien kanssa.

              

                              Tämä mustanaamiotyö oli urani sadas ja yritin tehdä siitä tavallista näyttävämmän kuvallisesti, mutta liian runsas-

                              kuvainen käsikirjoitus riisti minulta tämän ilon, sillä kuvia oli ahdettava useimmille sivuille liikaa, joka tietenkin sai

                              aikaan sen, että Fantomen-lehden kokoisessa pienlehdessä kuvista tuli liian pieniä, vaikka tarina olisi vaatinut suu-

                              rempia kuvia aiheittensa johdosta.

                                    

                                               

                                                                                              Yksi sarjaan liitetyistä väritysmalleista.

                                            

                                                                 Tämän sadannen Mustanaamioseikkailuni kansikuva ruotsalaisena ja australialaisena vesiona. 

 

                                                                                       DET  HEMLIGA  VAPNET

       

                              Dag Frognesin kirjoittama Yhdysvaltain sisällissodan ensimmäiseen vuoteen sijoitettu Mustanaamioseikkailu julkaistiin

                              Fantomen-lehden numerossa 24 / 2014 ja australialaisen FREW-kustantamon englanninkielisessä Phantomissa 2015 nu-

                              merossa 1716.  Itse tarina alkaa Viidakkopartion päämajasta ja partion tykkiveneiden huonosta tilasta, jonka johdosta

                              Mustanaamio  partion päällikkönä on tilannut englantilaiselta telakalta kaksi uudenaikaista vastaavaa alusta, jotta ran-

                              nikkovartioinnista huolehtiva viidakkopartio pärjäisi paremmin merirosvoille.  Näin ollen Mustanaamio matkustaa Lon-

                              tooseen ottaakseen vastaan Villiers-telakan valmistamat uudenaikaiset tykkiveneet.  Sitä kautta hän sotkeutuu mukaan

                              tapahtumavyyhtiin, joka vie hänet Amerikkaan, jossa on juuri alkanut sota pohjoisen ja etelän välillä.

    

                                 Sarjan pääjuoni toimii nuoren naisen johtaman telakan kehittämän uudenaikaisen ironclad-panssarilaivan

                               ympärillä.  Telakkaa haltuunsa himoavan englantilaisen roistolordin tavoitteena on kaupata alus Etelävaltion

                               avuksi sen kamppaillessa Pohjoisvaltojen ylivoimaista kauppasaartoa vastaan.  Jo Lontoossa Mustanaamio

                               joutuu lordin kätyrien hyökkäyksen kohteeksi,  jottei hän voisi maksaa uusia tykkiveneitä mikä johtaisi tela-

                               kan vararikkoon.  Kun lordi sieppaa panssarilaivan prototyypin ja sen suunnittelijan ja purjehtii sillä Amerik-

                               kaan, on Mustanaamion seurattava perässä pelastaakseen neiti Villiersin.

                                                 

                                                                      Mustanaamio vaikeuksissa Villiers-telakan tuhoutuessa. 

                                Amerikassa Mustanaamion tie kulkee Washingtonista etelään Mississippi-joelle saakka, missä häijyn lordin

                                omalle telakalle anastettu alus on viety.  Matkalla sinne Mustanaamio joutuu omin silmin todistamaan sodan

                                kauhuja Antietamin taistelun keskellä.  Ohimennen hän myös pelastaa presidentti Abraham Lincolnin hen-

                                gen lordin salamurhaajan yritykseltä.

       

                                                                                                     Mustanaamio Washingtonissa. 

                       

                                                                                         Antietamin taistelu, oikealla Burnsiden silta. 

                       

                                                                                        Mustis estää salamurhaajan aikeet. 

                               Dag Frognesin tarina oli mielenkiintoinen ja täynnä yllätyskäänteitä ja suorastaan nautinnollista kuvittaa. En

                               ollutkaan koskaan kuvittanut Yhdysvaltojen sisällissotaa huolimatta siitä, että että sadan mustanaamiotarinan

                               joukossa oli ollut paljon historian eri vaiheisiin liittyviä juttuja.  Innostukseen vaikutti sekin, että kysymyksessä

                              oleva aikakausi ja sodan vaiheet olivat minulle hyvinkin tuttuja, ei kuitenkaan omakohtaisina kokemuksina tie-

                              tenkään, ja kuvamateriaalia löytyi runsaasti omastakin kirjahyllystä.  En ollut myöskään ikinä tehnyt kuvaa Ab-

                              raham Lincolnista, jonka kasvot ovat melkoinen haaste piirtäjälle. Ikävä kyllä tämäkään tarina ei tule ilmesty-

                              mään suomeksi painettuna niin kauan kuin Suomen Egmont Kustannus hautoo mustasukkaisena ruotsalaisten

                              Fantomen-sarjojen käyttöoikeuksia,  vaikkei mitään Mustanaamioita enää julkaisekaan.  Pääsyyllinen lienee

                              kuitenkin Bulls, joka on uppiniskaisesti päättänyt, että vain Egmont saa julkaista näitä sarjoja Suomessa. Jul-

                              kaisijoita löytyi useitakin kun lehti aikoinaan lopetettiin - muun muassa Pentti Molander, joka on toiminut

                              alkuunsa Semicin palveluksessa Suomessa ja sittemmin myös Ruotsissa.

 

                               Koska lehteä ei ole sen koommin julkaistu Suomessa ja Mustanaamioseikkalut senkun jatkuvat ilmestyen

                               Ruotsissa, Norjassa ja Australiassa, jatkuu kotimaisen sarjakuvapiirtäjän tekemien sarjojen listaaminen

                               pelkästään luettelona Suomessa julkaisemattomista...

                               ÖGAT SOM ALDRIG SOVER       -   Claes Reimerthin   jatkosarjan ensimmäinen jakso

                               MYSTERIET GLORIA SCOTT    -   toinen jakso

                               VOODOO KRIGET                         -   kolmas jakso

                               EN DJÄVULSK PLAN                        -   neljäs jakso

                               REVOLT                                    -  viides jakso

                                KEJSAREN AV LOUISIANA      -   kuudes jakso

                                         Täytyy vain toivoa, että tilanne paranee ja Mustanaamio palaa omana lehtenään  Suomeen.

                                         Sitä on yritetty ja eri lähteet haluaisivat siihen ryhtyä, mutta sekä Egmont Kustannuksen et-

                                         tä Bullsin asenne estävät sen tapahtumisen.   

                                                                        toivoo mustaispiirtäjä

 

                              Paitsi näitä Mustanaamiotarinoita, on ruotsalaisessa Fantomen-lehdessä julkaistu myös kolme  jaksoa Achilles Wiggenistä,

                              joita ei ole suomalaisessa Mustanaamio-lehdessä julkaistu. Ne on julkaistu Suomessa ainoastaan Portti-lehdessä. Samoin

                              on kotimaisessa edesmenneessä Mustanaamiolehdessä jäänyt julkaisematta koko tähänastinen Xellana-sarjani, joka sekin

                              on tosin julkaistu Portti-lehdessä. 

                              Wiggen-jaksot ovat:  SEIKKAILU EGYPTISSÄ,  SEIKKAILU  ROOMASSA  ja  MORITURI TE SALUTANT

                                                                                                        Linkkisivulle

                           Päivitetty 17.1.2016