Tähän Portin Burroughs-erikoisnumeroon tein,  paitsi kannen, myös

kaksi pitkää artikkelia Edgar Rice Burroughsin tuotannosta ja samas-

sa numerossa alkoi John Carter-sarjani.