Brasilia 

  Brasilia on yksi niitä valtioita, joissa Mustanaamio on ilmestynyt omana lehtenään pisimpään. Useat

kustantajat ovat  julkaisseet siellä  kyseistä naamiosankaria,   mutta tässä käsitellään vain yhtiötä ni-

meltä RGE  eli Rio Grafica Editora,   koska juuri tämä kustantaja julkaisi ruotsalaisen Semic Pressin

tuottamia sarjoja vuosina  1982 - 1985 ja jatkoi palautettuaan nimensä Editora Globoksi, joka tosiasias-

sa julkaisi RGE:n nimellä mustanaamiolehteä  1953 - 1986.   Yhtiö julkaisi Fantasma-nimistä lehteään

vuoteen 1990 asti ja tämän yhtiön julkaisuissa on mukana myös suomalaisen piirtäjän tekemiä sarjoja.                                                          

                

                                                                                                                            suomalainen nimi                        sarjan nimi                                             julkaisu

Kuolon huilu

Oogooru du Deus de Morte

Fantasma/RGE 334/1983

Rhodoksen aarre

O Tesouro da Ilha de Rhodes

Fantasma/RGE 336/1983

Vaara vaanii sirkuksessa

O Assassino do Circo

Fantasma/RGE 351/1985

Kalastussota

Pesca Pirata

Fantasma/RGE 353/1985

Fantasma/RGE 48/1992*

Fantasma/GibiGlobo** 48/1992

Merirosvoperintö

A Heranca do Pirata

Fantasma/RGE 354/1985

Taistelu Maltalla

A Batalha de Malta

Fantasma especial/Globo 9/1987

Valkoista orjakauppaa

Escravidâo Branca

Fantasma especial/Globo 11/1987

Kauhujen metsä

A Floresta da Terror

Fantasma especial/Globo 23/1988

Käärmesormus

O Anel da Serpente

Fantasma especial/Globo 24/1988

Tougandan salaisuus

O Segredo de Touganda

Fantasma especial/Globo 26/1988

Vaarojen purjeet

Caixôes Flutantes

Fantasma especial/Globo 29/1988

Jäämeren rosvot

Os Piratas de Mar de Gelo***

Fantasma especial/Globo 34/1989

Kuolon puutarha

O Jardim da Morte ***

Fantasma especial/Globo 35/1989

Sanloin kaappaus

Os Piratas de Sanloi

Fantasma Extra/Globo 21/1990

Laakson salaisuus

O Segredo da Wamballa

Fantasma Gibi/Globo 23/1992

Tuhon timantit

Diamantes Fatais

Fantasma Gibi/Globo 46/1992

                                                                                                               *Gibi apresenta: Fantasma/RGE **Editora Globon Gibi apresenta painos

                                                                                                               ***Saman neliosaisen tarinan "O Mistério das Runas Douradas" kaksi jaksoa

                                                                                  

                                                                                                                                                                    Klikkaa kuvia isommaksi    

                                                                  

                                                    Fantasma 334/1983      Fantasma 336/1983      Fantasma 351/1985      Fantasma 353/1985        Fantasma 354/1985      Fantasma/Globo 9/87   Fantasma/Globo 11/87

                                                                 

                                                     Fantasma 23/1988        Fantasma 24/1988       Fantasma 26/1988        Fantasma 29/1988        Fantasma 34/1989        Fantasma 35/1989        Fantasma 21/1990

                                                                                                                                    

                                                                                                                                 Fantasma 43/1992       Fantasma 46/1992      Fantasma 48/1992 

 

                                                                                                                           Saksa 

   Länsi-Saksalaisten kustantajien, jotka ovat Mustanaamiota tuottaneet, joukossa oleva Bastei Verlag

on se saksalainen kustannusyhtiö, joka tässä tulee kysymykseen.  Se julkaisi ruotsalaisvalmisteista Mus-

tanaamiota Phantom-nimisenä lehtenä  vuosina 1974 - 1983 ja näiden julkaisuiden joukosta löytyy Ka-

ri T. Leppäsen piirtämiä sarjoja, jotka Semic Press oli myynyt heille. Saksalaisten Phantom-lehti oli niin-

ikään myynnissä seuraavissa maissa:  Itävalta, Belgia, Ranska, Italia, Luxemburg, Hollanti, Espanja ja

Sveitsi.

Kuolon huilu

Die Stunde des Hexers

Bastei Verlag Phantom 168

Rhodoksen aarre

Die Arena der Menschenjäger

Bastei Verlag Phantom 174

Bastei Verlag Ph-Super-Band 43*

Bastei Verlag Ph-Super-Band 49*

Merirosvoperintö

Im Hinterhalt der Goldbanditer

Bastei Verlag Phantom 190

Vaara vaanii sirkuksessa

Der Zirkus-Killer

Bastei Verlag Phantom 209

Kalastussota

Der Pirat mit der Eisenfaust

Bastei Verlag Phantom 192

Pääkallomerkki

Letszte Stunde fur das Satansduo

Bastei Verlag Phantom 216

Myrkyllisiä unia

Die Todesvilla

Bastei Verlag Phantom 222

Tuhon timantit

Die Todesgondel

Bastei Verlag Phantom 232

Valkoista orjakauppaa

Die Sklavenjäger von Bengasi

Bastei Verlag Phantom 237

                                                                                                                           *Phantom-Super-Band

                                          

                                      Phantom 168                   Phantom 174                   Phantom 190                    Phantom 209                   Phantom 192

                                                           

                                                          Phantom  216                   Phantom  222                  Phantom  232                  Phantom  237 

 

                                                       ITALIA

  Italia on yksi niistä maista, jotka hyvin varhain aloittivat Mustanaamiolehtien julkaisemisen,

jo vuodesta 1937,   ennen Toista Maailmansotaa.   Suomalaisen  piirtäjän sarjoja on julkaissut

vain  Eura Editoriale-niminen kustantaja kahdessa kokoomanumerossa,  joissa julkaistiin aina

neljä mustanaamioseikkailua per lehti.

Partiomiehen kuolema

Caccia el Killer, prima parte

L´Uomo mascherato 2*

Murhaajien jäljillä

Caccia el Killer, seconda parte

L´Uomo mascherato 2

Vaara vaanii sirkuksessa

L´assasino del Circo

L´Uomo mascherato 2

Laakson salaisuus

Il secreto della valle di Wamballa

L´Uomo mascherato 3

Viimeinen yksisarvinen

L´ultimo unicorno

L´Uomo mascherato 3

                                                                                                                      * Phantom-L´Uomo mascherato = lehden nimi

                                                                                                            

                                                                                   L´Uomo Mascrerato  2                    L´Uomo Mascherato  3       

 

                                                        ESPANJA

  Ruotsalaisen Fantomenin sarjoja julkaisi Espanjassa vuosina 1980 - 1982 kustantaja nimeltä

Valenciana lehdessä nimeltä El Hombre enmascarado (Naamioitu mies). Kustantaja julkaisi

kaikkiaan 52 numeroa kyseistä lehteä ja kaikki muut sarjat paitsi yksi olivat ruotsalaista te-

koa (tarkoittaa sitä, että Semic Press tilasi ja maksoi sarjat, joita teki lukuisa määrä käsikir-

joittajia ja taiteilijoita eri maista).  Suomalaisen taiteilijan sarjat olivat seuraavissa lehdissä:    

Väärä prinssi

El Principe Falso

El Hombre enmascarado 9/1980*

Vaarojen purjeet

Navegando bajo el peligro

El Hombre enmascarado 12/1980*

Kuolon huilu

La Flauta de la Muerte

El Hombre enmascarado 15/1980

Rhodoksen aarre

El Tesoro de Rodas

El Hombre enmascarado 34/1981

Merirosvoperintö

Herencia Pirata

El Hombre enmascarado 44/1981

Kalastussota

La Guerra del Pescado

El Hombre enmascarado 46/1981

                                                                                                                           * El Hombre enmascarado albumi 1980 (Valenciana-kustantamo)                                                                                                                 

                             

                    El Hombre...9/1980       El Hombre... 12/1980   El Hombre...15/1980  El Hombre...34/1981   El Hombre...44/1981    El Hombre...46/1981

 

                                                         PUOLA

  Ruotsalainen sarjakuvakustantaja Semic Press laajensi toimintaansa  1980-luvun lopulla

useisiin Euroopan maihin  Skandinavian ulkopuolella perustaen toiminimiä,  joilla se pai-

kallisten kanssa toimien alkoi julkaista tuottamiaan lehtiä eri kyseisillä kielillä. Yksi näistä

maista oli Puola,   jossa kustantaja julkaisi seitsemän numeroa Fantom-lehteä neliväsenä.

Toiminta Puolassa sijoittui vuosien 1992 - 1993 väliseen lyhyeen aikaan.  Kari T. Leppäsen

sarjoja oli vain kahdessa numerossa,   muut olivat toisten Fantomen Team´in* kuvittajien

tuotantoa.  Puolalaisen Fantom-lehden kannet ja sisältö käytettiin myös vastaavina, vaik-

ka eri kielellä myös tsekkiläisessä Fantomissa ja slovakialaisessa Fantóm-lehdessä.

Vaara vaanii sirkuksessa

Cyrkowy morderca

Fantom 4/1992

Ensimmäinen mustanaamio

Pierwszy Fantom

Fantom 5/1992

                                                                                                                        

                                                                              Fantom 4/1992                Fantom 5/1992

                                                  * Team  Fantomen  on ruotsalaisen Fantomenin tuottajan käyttämä nimitys Mus-

                                                    tanaamion tuotantokokoonpanosta, joka koostuu Fantomen lehden toimituksen

                                                    jäsenistä ja sarjan käsikirjoittajista ja taiteilijoista.  (suom. huom.)

   

                                             UNKARI

  Unkari kuului niihin maihin, joihin Semic Press laajensi Mustanaamiosarjansa myyntiä.

Toiminta sijoittui vuosiin 1991 - 1992 ja myyntiin painatettiin 24 numeroa, joiden sisäl-

tö koostui sekä amerikkalaisista päivä- ja sunnuntaisarjoista ja Team Fantomenin teke-

mistä.  Toiminimen nimi oli Unkarissa  Semic Interprint. Julkastujen sarjojen joukossa

oli 11 Kari T. Leppäsen kuvittamaa Mustanaamiota.

   

Sanloin kaappaus

Sanloi kifosztása

Fantom 2/1990

Vaara vaanii sirkuksessa

Gyikos a cirkuszban

Fantom 4/1990

Ensimmäinen mustanaamio

Az elsö Fantom

Fantom 6/1990

Rhodoksen aarre

A Rhodoszi kincs

Fantom 8/1990

Merirosvoperintö

Egy kalósz öröksége

Fantom 10/1990

Skorpia-liigan paluu

A skorpio feléled

Fantom 12/1990

Laakson salaisuus

A Wamballa-völgy titka

Fantom 13/1990

Viimeinen yksisarvinen

Az utolsó egyszarvú

Fantom 1/1991

Käärmesormus

A kigyós gyürü

Fantom 2/1991

Black Fagin

Fekete Fagin

Fantom 3/1991

Myrkyllisiä unia

Rémálmok

Fantom 4/1991

                  

 

                                

 

 

                                             TSEKKOSLOVAKIA   (REPUBLIC) 

  Tsekkoslovakiassa Mustanaamio oli ilmestynyt yhdessä ainoassa lehdessä nimeltä Fantom.

Tuotanto liittyi Semicin edellä mainittuun liiketoimeen ja paikallinen kustantaja oli tässä ta-

pauksessa Semic-Slovart.  Itse asiassa kuusi ensimmäistä numeroa julkaistiin Tsekkoslovian

nimellä olevassa valtiossa ja loput kaksi  Tsekkoslovakian Tasavallassa. Toiminta sijoittui vuo-

siin 1992 - 1993, kuten Puolassa muissakin vastaavissa maissa.  Leppäsen sarjoja julkaistiin

kahdessa numerossa, kuten tehtiin Puolassa ja Slovakiassakin.

 

Vaara vaanii sirkuksessa

Vrah z cirkusu

Fantom 4/1992

Ensimmäinen mustanaamio

Prvni Fantom

Fantom 5/1992

                                                 

                                                                          Fantom 4/1992            Fantom 5/1992 

 

  Slovakia, joka erosi omaksi itsenäiseksi valtiokseen Tsekkoslovakiasta vuoden 1993 alussa,

 julkaisi Mustanaamiota edelleen kaksi numeroa Semic-Slovartin toimesta vuoden 1992 nu-

meroilla lehdessä nimeltä Fantóm. Leppäsen sarjat olivat kummassakin, samat kuin Puolas-

sa ja Tsekkoslovakiassa, nykyään Tsekin Tasavalta  (suom. huom.) 

 

                                             SLOVAKIA

Vaara vaanii sirkuksessa

Vrah z cirkusu

Fantóm 4/1992

Ensimmäinen mustanaamio

Prvý  Fantom

Fantóm 5/1992

                                                                                

                                                                            Fantóm  4/1992                 Fantóm  5/1992 

 

                                               VENÄJÄ

  Venäjä kuului niihin maihin, joissa Semic vuosina 1992 - 1993 julkaisi Mustanaa-

miolehteä,   tässä tapauksessa Fantom-nimellä ja kustantajana Semif. Vain neljä numeroa

näki  päivänvalon ja vain viimeisessä oli Team Fantomenin oma sarja,   jonka oli piirtänyt

K.T.Leppänen-niminen sarjakuvantekijä.

Vaara vaanii sirkuksessa

Ubijka iz cirka *

Fantom 3/1992

                                                                                                                                              * Venäläisten kirjainten asemesta nimi länsimaalaisin kirjaimin

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                          ENGLANTI

  Englannissa yritettiin herättää lukijoiden kiinnostusta Mustanaamiosarjoihin, jotka oli

työstetty ruotsalaisen Semic Pressin toimesta . Vuosina 1992 - 1993 Wolf Publishing-ni-

minen kustantaja lanseerasi  myyntiin lehden Phantomin nimellä, mutta vain kahdek-

san numeron jälkeen tuotanto keskeytettiin. Numero yhdeksän oli tarjolla vain tilaa-

jille.  Koska sarjat lehdessä olivat kotoisin Team Fantomenin tekijäjoukolta, oli mukana

myös kaksi suomalaisen sarjakuvapiirtäjän kuvittamaa tarinaa - oikeastaan yksi kaksi-

osainen Mustanaamioseikkailu.

             Kolossin salaisuus 1.                           Kolossin salaisuus  2.

                         Ei saatavilla suuremmalla resoluutiolla

 

       INTIA

  Semic Press yritti myös kaukaisen Intian markkinoille Mustanaamionsa kanssa ja sitä

varten perustettiin Indian Express Egmont Publication Ltd.  (Egmont India), joka nimi

muutettiin piankin  muotoon Egmont Imagination  (India) Ltd.  Vuosina 2000 - 2003

tämä kustantaja tuotti yhteensä 43 lehteä Team Fantomen-materiaalilla ja lisäsar-

jana Taika-Jimiä alkuunsa.  Vain kahdessa näistä oli suomalaispiirtäjän kuvittama sar-

ja  -  ja kummassakin, huvittavaa kylläkin aivan sama.

              Mustanaamiosarja  "Koe"                                  Mustanaamiosarja  "Koe"

                      

       MUUT  MAAT 

  Yllä lueteltujen maiden lisäksi Mustanaamiota on julkaistu monissa muissakin maissa, ku-

ten tätä lukeva hyvin tietää.  Ne on jätetty tästä katalogista pois, koska ruotsalaista tekoa

olevan Fantomen-lehden erikielisiä versioita on tuotettu vastaavina painoksina Ruotsissa,

Norjassa, Tanskassa ja Suomessa likimain samaan tahtiin kuin lehden emämaassa ja aust-

ralialainen FREW Publication- kustantaja on julkaissut kait jo suurimman osan ruotsalais-

tuotannosta ja jatkaa edelleen. Sillä on oma julkaisusivustonsa tämän kotisivun yhteudessä.

Ruotsi ja Norja jatkavat edelleenkin Fantomenin ja Fantometin julkaisua, mutta Tanska lo-

petti mustanaamiolehtensä ilmestymisen 1994, mutta julkaisi vielä neljä numeroa vuonna

1998 ja kuusi vuonna 1999.  Vain kaksi K.T.Leppäsen kuvittamaa seikkailua kuului näihin.

                                             

                                        Fantomet 359/98            Fantomet 361/98

   Tässä tapauksessa sekä tarina, että kuvitus olivat K.T.Leppäsen omaa käsialaa, vaikka kum-

massakin numerossa valheellisesti ilmaistiin, että teksti olisi ollut jonkun muun.

                              

  Suomen kohdalla Leppäsen piirtämät (paitsi Tanskassa julkaistu Dödens Ring) sarjat julkais-

tiin Ruotsin tahtiin siihen asti kun Mustanaamio-lehti lakkautettiin vuoden 2011 alusta, sa-

moin 8 muuta sarjakuvalehteä.  Suomen Egmont muuttui Egmont konsernin ja Sanoma Maga-

zinesin puoliksi omistamaksi toiminimeksi vuonna 1998 ja kuten odottaa sopi, muutoksia oli

tulossa ja ne romahtivat päälle 2010, jolloin ahneus voitti.  Tampereen tuotantolaitos lope-

tettiin kuin sairas eläin ja 16 työntekijää sai potkut lehtien lopettamisen yhteydessä. Kun tie-

detään ihmisten palkat, oli noiden toimihenkilöiden ulospotkaisu varmaan kannattavampaa

säästötoimena kuin sellaisten lehtien lakkauttaminen, jotka tehtiin yhteisjulkaisuina muiden

maiden kanssa, kuten juuri Mustanaamio.

   Virossakin yritettiin myydä Team Fantomenin tuottamia sarjoja vuosina 1993 - 1994 ruot-

salaisen kustantajan vastaavan toimittajan Ulf Granbergin toimesta. Lehden nimi oli Fantoom

ja vain kolme numeroa saatiin julkaistua.  Neljättä mainostettiin, mutta sitä ei koskaan tullut.

Lehdet julkaistiin kustantajan nimellä ULF.

                                                                             linkit