Muuan hieman tuntemattomaksi  jääneistä englantilaisista  sarjakuvapiirtäjistä sarjakuvan kulta-

jahopeakaudella oli  työteliäs  Maurice Patrick Nicolle,    joka syntyi Hampsteadissa,   Lontoossa

15. marraskuuta 1907.  Hän teki lukuisia sarjakuvia, mutta arvostetuimmaksi hän tuli kuvitustensa

johdosta,   varsinkin runsaan  historia-aiheisen kuvitustyönsä ansiosta.    Hänen työnjälkensä on

helposti tunnistettavissa niin kuvitusen kuin sarjakuvien kohdalla.   Meillä Suomessa vanhemmat 

sarjakuvan lukijat  voivat tunnistaa hänet  nimenomaan lapsuutensa tai  nuoruutensa Robin Hood-

lehdestä,  johon  Patrick Nicolle  teki useita  Robin Hood-seikkailuja.   Hänet voidaan myös tunnis-

taa 50-luvun alun Sarjakuvalehden Jak jaguaaripojan piirtäjänä,   kuten tässä on varmaankin sel-

vinnyt, koska sarja on tarjolla sivuillamme.

                                      

  Patrick Nicollen ollessa lapsi perhe muutti Birminghamiin, mutta Ensimmäisen Maailmanssodan jäl-

 keen perhe muutti takaisin Lontooseen 1921.  Koulussa Nicolle erikoistui sekä piirtämiseen että rug-

 byn pelaamiseen.  Koulun jälkeen hän työskenteli sekalaisissa hommissa ja ykdeksäntoista vuotiaa-

 na hänet palkattiin lopulta hänelle parhaiten sopivaan työhön - puutöitä käsittelevään lehteen, jossa

 hän toimi mainos- ja kuvitusavustajana.  Sitä kesti kahdeksan vuotta, jonka jälkeen hän toimi free-

 lancerina tehden kuvitusta huonekalukatalogeihin sekä Odhams Press- että Boy´s Own Paper- leh-

 tiin ja myös muihin vastaaviin lapsille ja nuorille tarkoitettuihin julkaisuihin.

  Toisessa Maailmansodassa Nicolle palveli Kuninkaallisissa pioneerijoukoissa ja sodan päätyttyä

 joukkojen kotiuttamisen jälkeen hän palasi kuvitustyöhön,   joka oli hieman hankalaa paperipulan

 johdosta.   Hän piirsi sarjakuvia  pienkustantamoile lehtiin  Astra the Mystery Air Ace,  Zoom  ja The

 Mounties fight through-sarjaa   Laugh fun Book-lehteen.   1949 Nicolle sai kuvittaakseen kirjan "Ro-

 bin Hood and his Merry Men",  jonka julkaisi Thames publishing Co.    Sen ansiosta häneen otti yh-

 teyttä Amalgamated Press-kustannusyhtiön  toimittaja Leonard Mathews,  joka palkkasi  hänet piir-

 tämään seikkailusarjakuvia  tuottamiinsa  lehtiin.   Sarjoihin  kuului  niin   Robin Hoodia   kuin villin

 lännen sarjoja ja myös historiallisia sarjakuvia, josta aiheesta tulikin Nicollen tunnetuin tavaramerkki. 

 Hänen sarjakuvansa julkaistiin lehdissä Knock-out, Comet ja Sun, joista viimeksimainitusta sivuil-

 lamme oleva Jak of the Jaguars- sarja on kotoisin. Knock-out-lehteen hän teki Robin Hoodia vuosi-

 na 1952-1953 . Muista sarjoista mainittakoon "The Three Musketeers", "Ivanhoe", "The Prisoner of

Zenda",  "Under the Golden Dragon"  sekä hänen pisimpään jatkunut sarjansa "Ginger Tom",  joka

kertoi nuoresta aseenkantajasta ja jatkui lähes neljä vuotta Knockout-lehdessä 1956-1960.

                klikkaa kuvaa isommaksi

                        Patrick Nicollen Robin Hood                       Nicollen sarja Knockout-lehteen 1958

     

                                         

                                     Suomessa ilmestyvä Robin Hood-lehti oli vuoteen 1961  kotoisin brittiläisestä Thriller Picture Library-lehdistä,

                                     joihin Nicolle teki vain parisen Robin Hood-sarjaa.  Tässä näytteet kahdesta vuoden 1957 Robin Hoodista. 

                                                           Knockout-lehden opetus-sarjoja 1950 

          klikkaa kuvia isommaksi

              Thriller Comics Libraryn  Robin Hood-lehti  ja kaksi Nicollen lisäsarjaa lehdestä vuodelta 1960. 

     

                                     Patrick Nicollen sarjoja Lion lehteen, vuosilta 1961 ja 1962. 

     

      Lion lehden sarja vuodelta  1966                                                        Valiant-lehden sarja 1973 

   

                        Patrick Nicolle piirsi myös Battler Brittonia ja teki lehteen kansia, kuten alla olevat:

                     

  Amalgamated-työnsä ohella hän teki sarjakuvia ja kuvituksia myös Fleetway.kustantamolle ja IPC:

 lle. Lisäksi hän myöhemmin toimi kuvittajana ja sarjakuvapiirtäjänä myös Lion-lehdelle, T.V.Fun-

 lehdelle sekä Busterille ennen kuin päätyi tekemään kuvituksia pääasiassa vain Look and Learn-

 lehdelle vuodesta 1963.  Siinä työssä hän tuotti uskomattoman määrän tasokkaita kuvia varsinkin

 historiallisista aiheista, jotka tekivät hänet tunnetuksi.  Hän pysyi lehden vakiotaiteilijana sen lopet-

 tamiseen saakka 1982, jolloin hän jäi myös eläkkeelle.  Sen jälkeen hän eli pohjois-Lontoossa myö-

 häiseen ikään asti, mutta muutti vielä Leicestershireen poikansa perheen luokse.

                                                    Patrick Nicolle kuoli 30 lokakuuta 1995.  

                                                                         

 

                                            

                                             Heti päästyään siviiliin Toisen Maailmansodan loputtua Nicolle

                                              teki kirjan haarniskoista, jonka Penquin Books julkaisi 1954.

                                                                        

                                   Patrick Nicolle kuvitti pitkään Look and Learn-lehteä, joka oli

                                  suunnattu lapsille ja nuorille.  Kuvitusmäärä oli niin valtaisa,

                                   että näytteille kuvista on varattu oma sivusto, jonne pääsee

                                                               klikkaamalla alla olevaa ikonia...