Tämä Wally Woodin itse kirjoittama ja kuvittama sarjakuva ilmestyi ensimmäisen kerran Warrenin Vampirella-lehden nu-
                          merossa #12 1971. Se on kuvitukseltaan yksi Woodin uran loistavimpia saavutuksia toisen saman aiheisen sarjan kanssa,
                          nimittäin sunnuntaisarjana ilmestyneen Cleopatra-sarjan, jonka hän teki pian tämän jälkeen.  Wood halusi näyttää niille,
                          jotka olivat alkaneet arvostella häntä liiallisesta apupiirtäjien käytöstä ja osoittaa kykenevänsä vielä samaan taitavuuteen
                          kuin uransa parhaina päivinä. Nyt voitte itse päätellä, onnistuiko hän siinä ...

    

                               

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                  Se siitä - huvittava yksitiskohta löytyy viimeisestä kuvasta. Onko tarinan kertoja-

                                  na todellakin Sally Fort-sarjan hassu marsilainen...

                               PALAA WALLYN SARJOIHIN      PALAA NETTISARJALINKKEIHIN        PÄÄLINKKISIVULLE