Lee Falkin kirjoittama ja Phil Davisin kuvittama Mandrake-sarjakuva aloitti ilmestymisensä

   11 kesäkuuta 1934 sanomalehtisarjana.     Lee Falkin toimiessa käsikirjoittajana Phil Davis

   piirsi sarjaa kuolemaansa saakka 1964, jolloin Falk otti Fred Fredericksin piirtäjäksi. Tämä

   työskentelikin sarjan kimpussa vuoteen 2013 asti, jolloin arkipäiväjulkaisu lopetettin, mut-

   ta Fredericks oli jo ottanut hommakseen myös käsikirjoituksen teon Falkin kuollessa vuon-

   na 1999.  Tässä näytillä oleva sarja on tietenkin Davisin piirtämä ja Falkin kirjoittama.

     

            

        

         

                 

      

      

      

        

     

            

   

       

         

           

   

                     SARJAKUVIEN LINKKEIHIN                        YLEISELLE LINKKISIVULLE