Työskennellessäni ensin Williams Förlagsille, sitten Semic Pressille ja nyt Egmontille ja aloittettuani hevossarjojen parissa, minusta

 tuli joksikin aikaa tyypillinen amerikkalaisen viime vuosisadan vaihteen kaltainen yleishyödynnetty syndikaattipiirtäjä, jolta kustan-

 taja tilasi eri sarjakuvatöitä. Se alkoi 70-luvun puolivälissä asuessani Teneriffalla kun minulle sysättiin vasta lanseerattu Min Hund-

 lehden koirasarjojen piirtäminen hevossarjojen ohella.  Palattuani Suomeen työmäärä kasvoi vaikka piirsinkin aluksi hevossarjoja

 ja vuodesta 1978 lähtien Mustanaamiota.  Varsinkin vuosi 1979 oli kaikkein työteliäin ja mukaan kuului niin Starlet-lehden (Suo-

 messa Frendi)  kuin Tumacin tietoiskujen sekä edelleen jatkuvien hevossarjojen piirtäminen.  Tuona vuonna kolmessa eri albu-

 missa oli piirtämäni sarjakuva - Tumacissa, Frendissä ja Hevoshullussa.  Viimeksimainitun sarja löytyy alta ....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                  NETTISARJOJEN VALIKKOON                              MUIHIN LINKKEIHIN