Tämä Wally Woodin piirtämä ja Al Feldstinin kirjoittama kauhutarinoihin kuuluva sarjakuva julkaistiin alun perin EC Comicsin

 Shock and SuspenStories-lehdessä 1953 numerossa 9.  EC Comics,   joka on käytössä ollut lyhennys  Entertaining Comics`ista,

 oli kuitenkin alkuperäinen lyhennys nimestä Educational Comics.  Shock and SuspenStories-lehteä julkaistiin 18 numeroa vuosi-

 na 1952 - 1955.    Toistaiseksi on tiedossa,  että Suomessa julkaistiin ainakin tämä sarja Verta ja Väristyksiä-lehden numerossa

 1/1987  ja kotisivuni Wally Wood-urasivulla olenkin  olettanut,  että se on ollut ainoa Woodin tässä maassa julkaistu sarja.  Toi-

 saalta on vaikea olettaa,   ettei muita amerikkalaisessa lehdessä olleita Wallace Woodin sarjoja olisi julkaistu,   koska hän teki

 sarjan kaikkiin muihin Shock and SuspenStories-lehteen  paitsi numeroihin 1, 16, 17 ja 18.

                                                     MUTTA MENNÄÄNPÄ ITSE ALKUPERÄISEEN SARJAAN : 

                                               Tässä esitellään sarja mustavalkoisena, vaikka se alkuperäisenä ilmestyi väreissä.

 

   

   

   

   

   

   

   

                                                           Sen pituinen se, väärinkäsitykset ja epäilykset voivat olla kohtalokkaita...

                                                                                           päälinkkisivulle