Tällä kertaa tarjoamme vaihteeksi pelkkää romantiikkaa vuosien takaa ...

    

   Romantiikkaa pursuavat sarjakuvalehdet sijoittuivat Yhdysvalloissa ns."Kylmän Sodan"

 aikoihin ja olivat voimissaan vuodesta 1947 vuoteen 1977. Niiden kukoistus alkoi heti Toi-

sen maailmansodan jälkeen kun aikais-sarjakuvat alkoivat saada suosiota samalla kun su-

persankarit kärsivät taantumasta.   Tällöin Joe Simon ja Jack Kirby loivat tämän sarjakuva-

teeman lippulaivan, lehden nimeltä Young Romance,   joka alkoi ilmestymisensä 1947 saa-

vuttaen heti huiman  menestyksen.  Sitä seurasi  nopeasti useiden  sarjakuvakustantamo-

jen vastaavat painotuotteet,  joiden lukumäärä oli lähes uskomaton.

                                             

                                        Simonin ja Kirbyn lehden ensimmäinen numero. 

   Emme kuitenkaan esittele sarjakuvaa tästä lehdestä vaan New Romances-lehdestä, jota kus-

tansi Better/Nedor/Standard/Pines- niminen sarjakuvakustantamo useiden vastaavien romant-

tisten lehtiensä ohella.  Sarjakuva on numerosta 6 vuodelta 1951.  Julkaistakoon se tässä Kari

T. Leppäsen nettisivustossa vieraileville naispuolisille kävijöille...

                                         

                                   Lehden kansissa oli vakiona valokuva senaikaisista romanttisten

                                  elokuvien lemmenparista - tässä tapauksessa nuoret Barbara Bel

                                  Geddes ja Richard Basehart elokuvasta  "Fourteen Hours". 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                LINKKISIVULLE