Tämä Scott Goodallin kirjoittama sarja on julkaistu Mustanaamio-lehdessä 1994 jännityssarjassa

Tuntematon Maailma. Laitan sen netissä luettavaksi Scott Goodallin muistoksi, joka siirtyi täältä

iäisyyteen 2016 80-vuoden ikäisenä. Hän oli yksi tunnetuimpia ja uutterimpia englantilaisia käsi-

kirjoittajia sarjakuva-alalla ja jopa leivottiin MBE-ritariksi ansioistaan. 1960 - 1980-luvuilla hän

käsikirjoitti ja myös loi useita ajan suosikkisarjakuvia tuon aikakauden nuorten lukijoiden sar.

jakuvalehtiin ja aloitti työskentelyn Mustanaamio-käsikirjoittajana vuonna 1989. Hänen käsikir-

joituksiinsa pohjautuvia Mustanaamiosarjoja julkaistiin kaikkiaan 24, mutta vain kolme niistä an-

nettiin minun kuvitettavaksi - kaksiosainen Kolossin Salaisuus 1992 ja  Hautautunut Kaupunki

samana vuonna. Näiden lisäksi sain piirrettäväkseni myös tässä näytteillä olevan kauhu sarja-

kuvan sekä viisiosaisen dokumentaarisen jatkosarjan Rennes-le-Chateaun arvoitus, jonka hän

käsikirjoitti muutettuaan Etelä-Ranskaan.

LINKKISIVULLE