Tällä kertaa tarjoilemme legendaarisen Frank Frazettan uran alkuaikojen

sarjakuvan Dan Brand and Tipi,  joka jostakin syystä ilmestyi Durango Kid-

tittelin alla.    Durango Kid oli itse  asiassa samaan  aikaan oleva  B-luokan

elokuva-sarja naamioidusta sankarista Zorron tapaan.  Frazettan sarja puo-

lestaan kertoo tapahtumista Yhdysvaltain vapaussodan päiviltä ja sitä jul-

kaisiin vuosina 1949 - 1952 16 lehden verran. Sarjan kirjoitti Gardner Fox.    

   

   

    

      

     

      

      

     

                      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                        Sorry että viimeisen jakson sivu 5 puuttuu. Toivottavasti ette pahastu.

                                                                                                

                                                                  Durango Kid-lehti ilmestyi vuosina 1948 - 1952. Pääsarja perustui elokuvasarjaan, jo-

                                                                   ta  nähtiin 68 jaksoa lehden ilmestymisaikana. Pääosassa oli Charles Starrettin näyt-

                                                                   telemä naamioitu oikeuden puolustaja, joka nykyään on jäänyt lähes tyystin unohduk-

                                                                   siin.  Frazettan sarja julkaistiin lehdessä lyhyinä jaksoina. Alla lehden kansi ja itse

                                                                    Durango Kid ...  Höpsöä oli, että lisäsarja oli huomattavasti parempi kuin pääsarja !

                                                                                

                                                                                                                                       MUIHIN LINKKEIHIN