Milton Arthur Paul Caniff syntyi 28. helmikuuta 1907 Ohion Hillsborossa. Opiskelles-

saan Stivers High Schoolissa hän toimi osa-aikaisena toimistopoikana kotikaupun-

kinsa sanomalehden Dayton-Herald-Journalin taiteellisella osastolla. Vuonna 1926

hän aloitti opiskeluns Ohio State Universityssä ja jo vuotta myöhemmin  Columbus

Dispatch-lehdessä hän teki ensiesiintymisensä tässä paikallislehdessä, jossa hän

silti vielä opiskelijana työskenteli yhdessä  kahden tuon ajan tunnetun  sarjakuva-

piirtäjän Billy Irelandin  ja Dudley Fisherin kanssa.   Valmistuttuaan yliopistosta hän

sai vuonna 1930 pysyvän pestin lehdessä, tehden piirroksia lehdessä julkaistuihin

tunnettujen henkilöiden biografioihin.  Alla näyte tällaisesta...

              

               "Life is like that" henkilösarja jatkui lehdessä vuodesta 1930 vuoteen - tässä

               kuvassa Bill "Mister Bojangles" Robinson. Sarja käsitteli enimmäkseen esiin-

               tyviä taiteilijoita musiikin ja teatterin alueelta. 

 Samaan aikaan Caniff teki myös omaa paneelisarjakuvaa nimeltä "Escapes of the

Pen", joka ilmestyi aluksi viikottain 1927-1929.

                      

 Mutta kun Yhdysvaltojen suuri lamakausi iski Ohioon Caniff jäi työttömäksi vain

vuosi sen jälkeen kun oli päässyt Columbus Dispatchin leipiin.   

 Caniff muisteli myöhemmin,   kuinka hän  tuolloin suunnitteli  jättävänsä sarjaku-

 va-alan ja ryhtyvänsä teatterialalle, jolloin Billy Ireland tokaisi:  "Pysy vain mus-

tepullosi parissa, poika! Näyttelijät eivät aina pysy leivässä!"

 Kolme kuukautta myöhemmin hän sai pestin Associated Pressistä New Yorkis-

 sa. Hän ei pelkästään tehnyt kuvia artikkeleihin ja vastaaviin julkaisuihin vaan

 sai myös kuvittaakseen yhden palstan julkaisua "Puffy the Pig"vuoden 1933

 ajan. Se käsitti yhden kuvan alustekstillään, jonka teki päätoimittaja Wilson

 Hicks.  Hän sai myös tehdäkseen aiemmin Al Cappin piirtämän päivittäiskuvan

 "Mister Gilfeatherin" 1932, joka vaihdettiin 1933 toiseen ajankohtaisempaan

 kuvitukseen "The Gay Thirties", josta mallikuva ylempänä.  Caniffin päivätyön

 lisäksi hän toimi myös iltaisin Bill Dwyerin "Dumb Dora"-stripin avustajana. 

                   

  

                                   Kolme Dickie Dare strippiä vuodelta 1933. 

                    

 Näiden töittensä ohella nuori Milton alkoi haaveilla ja suunnitella aivan omaa

 sarjakuvaa ja teki vapaa-aikanaan esittelykuvia sarjastaan, joka kertoi pojas-

 ta, joka kuvitteli itsensä huimiin mielikuvitusseikkailuihin.  Kun hän esitteli

 testistrippejään, ne hyväksyttiin välittömästi ja Dickie Darea alettiin heti jul-

 kaista heinäkuussa 1933 ja siitä tuli nuoren taiteilijan ensimmäinen menestys.

 Mainittakoon lyhyesti, että Dickie Darea on julkaistu Suomessakin 50-luvun

 alussa Seura lehdessä lyhyen aikaa. Mallikuva löytyy sivultoltani, jossa käsi-

 tellään 50-luvun Seuralehteä. 

 Hieman yli vuotta myöhemmin Caniff otti vastaan New York Daily Newsin tar-

jouksen tehdä seikkailullista sarjakuvaa lehdelle ja siihen liittyvälle syndikaa-

tille. Hän erosi  Assocoated Pressin palveluksesta vaikka joutuikin jatkamaan

työskentelyä lehdelle vuoden 1934 loppuun piirtäen samanaikaisesti Terry and

Pirates-sarjaa, joka tapahtui toimituksen toivomuksesta tapahtua Kiinassa, kos-

ka se soi heidän mielestään parhaat mahdollisuudet mystiikkaan ja jännitykseen

juuri tuolloin kun kaukoidän poliittinen tilanne kiristyi ja johti piankin 1937 toi-

seen Japanin ja Kiinan väliseen sotaan, joka sittemmin antoi lisää pontta Ca-

niffin sarjalle.   Kesken jäänyttä Dickie Dare-sarjaa jatkoi Coulton Waugh vuosina

1934-1944 ja 1949-1957 sekä väliin jäävinä vuosina hänen vaimonsa Mabel Burvik.

Fran Matera piirsi sarjaa yhden välivuoden.

                                    TERRY AND THE PIRATES 

                

                               Caniffin uuden sarjan ennakkomainos 1934 

                          

   

   Tässä näyte Caniffin varhaisesta sarjasta Terry and the Pirates, josta huomaa, että se on

   kovin kaavamaisesti ja kuivahkosti piirretty ja vailla Caniffin myöhemmin kehittynyttä il-

   meikkäämpää ja hallittua tyyliä. Alla toinen näyte varhaisesta Terrystä - toimintakuva on

   kuin pelkkää elotonta poseerausta.  Mutta alku on aina hankalaa. Sitä paitsi Caniff työs-

   kenteli vuonna 1934 samaan aikaan edelleen Dickie Daren parissa, joten kiirekin oli ehkä

   vaikuttamassa sarjan nopean näköiseen piirrosjälkeen. Molemmat näytteet sunnuntai-

   sarjasta. Caniff käytti alkuunsa ajalle tyypillistä linjapiirrosta.

      

 Terry and the Pirates-sarja aloitti ilmestymisensä aluksi arkisarjakuvana 22.

lokakuuta 1934 ja myös värillisenä sunnuntaisarjana kuusi viikkoa myöhem-

min. Sarjat olivat aluksi erillisinä tarinoina kunnes yhdistyivät samaksi vuonna

1936.

   

                   Terry and the Pirates-sarjan sunnuntaisivu vuodelta 1936. 

 Caniffilta kesti vuoteen 1935 hioa sarjansa uuteen uskoon ja suurimmalta osin hän

sai kiittää siitä kolleegaansa Noel Sicklesiä, joka teki lentosarjakuvaa Scorchy

Smith, joka muistutti jonkin verran Caniffin myöhempää suosikkisarjaa Steve Ca-

nyonia.  Caniff ja Sickles jakoivat yhteisen studion New Yorkin Woodstock To-

werissa vuosina 1933-1937 ja avittivat toisiaan sarjakuvien ja mainoskuvitusten

kanssa. Samalla he kehittivät toinen toistensa taitoja. Sickles oli kiinnostunut

uusista tekniikoista ja Caniff hyötyi siitä. Varsinkin chiaoscuro-tekniikka vaikut-

ti kummankin työhön. Caniff tutustui siihen kun Sickles esitteli hänelle Harold

von Schmidtin kuvituksia  Willa Catherin teokseen   "Death comes for the arch- 

bishop"  (klikkaa esittelykuvat)  ja se vaikutti voimakkaasti hänen myöhempään

 kuvitukseensa luoden lisää dramatiikkaa kuviin pelaten mustan ja valkoisen kont-

rasteilla kuvissa. Caniffin myöhemmässä huippuunsa kehitetyssä Steve Canyon-

sarjassa tämä vahva varjojen käyttö nähdään loistossaan. 

  Japanin yllätyshyökkäys Pearl Harbouriin vei Yhdysvallat sotaan ja oli tietenkin

melkoinen onnenpotku Caniffin sarjalle, joka jo valmiiksi tapahtui kaukoidässä.

Sarja muuttui tietenkin sotaisammaksi ja uusia henkilöhahmoja tuli mukaan tais-

televien sotilaiden joukosta. Caniff myöskin piirsi "Male call"-strippiä armeijan leh-

tiin, joita hallituksen Camp Newspaper Service julkaisi rintamalla oleville joukoille.

Male call-stripin päähenkilönä oli sensuelli miss Lace Terry and the Pirates-sar-

jasta. Alla näyte...

 

 Terry and the Pirates-sarjan henkilöhahmoista oli naisilla huomattava rooli, varsinkin

Dragon Ladyllä, joka alkuunsa oli sarjan pahis, mutta kun II Maailmansota oli vauhdis-

sa, hän muuttui merirosvokuningattaresta vastarintaliikken johtajaksi alkaen taistella

japseja vastaan yhdessä sarjan pääsankareitten kanssa.  

                                   

                                                          DRAGON LADY 

 40-luvun puolivälin tienoilla Caniff alkoi huolestua toimeentulostaan. Hän oli vaimonsa

kanssa muuttanut kaupungista maaseudulle Hawerstrawnin lähelle ja hänen ansionsa

oli heikentynyt terveydellisistä syistä. Pahinta asiassa oli, ettei hän omistanut suosik-

kisarjaa Terry and the Pirates, joka oli aikakaudelle tavalliseen tapaan kustantajan

omistuksessa. Hänen oli siis hankkiuduttava eroon kustantajasta ja luomastaan sar-

jasta.  Sen hän tekikin tehden loppuun sopimuksensa Chicago Tribune New York News

Syndicaten kanssa. Hänen erottuaan sieltä kustantaja tuomitse hänet "persona non

grataksi" eikä hänen pomonsa enää ikinä puhunut hänelle sanaakaan.  Hänen luoman-

sa sarja jatkoi kuitenkin olemassaoloaan vielä 26 vuotta George Wunderin toimesta.

Suomessa sarja ilmestyi ainakin 50-luvun Sarjakuvalehdessä juuri Wunderin piirtämä-

nä nimellä Riku Seikkailuissa.  Ei ole juuri nyt tietoa,   ilmestyikö se muualla kenties

jossakin muussa kotimaisessa lehdessä Caniffin tekemänä.

 Saatuaan tietää Caniffin olevan vapailla markkinoilla Marshall Field  Field Enterprise

Syndicatesta otti häneen yhteyden 1944 . Sen seurauksena Caniff sai tehdäkseen ai-

van uuden jatkosarjan, johon hän kaiken lisäksi sai pitää täyden omistusoikeuden,

ja sopimukseen kuului tietenkin, että hän sai provisionsa minne hyvänsä taholle sar-

ja menisi julkaistavaksi.  Näin syntyi...

            

 Steve Canyon teki debyyttinsä 13. tammikuuta 1947 .  Uusi sarja sai heti paljon huomio-

ta mediassa ja sekä tekijä, että hänen uusi tomeran näköinen sankarinsa poseerasivat

jopa Time Magazinen kannessa samana vuonna. 126 päivittäissarjaa ja 96 sunnuntai-

sarjaa tilattiin amerikkalaisiin sanomalehtiin jo ennen kuin sarja alkoi ilmestyä.

 Tässä sarjassa Milton Caniff oli parhaimmillaan harjoiteltuaan sitä ennen Terryn pa-

rissa ja löydettyään hänelle ominaisen vahvan tyylinsä vahvojen varjostuksien myötä.

Hänen vaikutuksen amerikkalaiseen ja myös monasti eurooppalaiseen sarjakuvaan

on kaikken merkityksellisin yhdysvaltalaisten tekijöiden joukossa. Laaja joukko hei-

tä tunnustaa julkisesti hänen vaikuttaneen suuresti heidän työnlaatuunsa.

 

                                               

                               Milton Caniff kuoli New Yorkissa 3. huhtikuuta 1988 

                                                           LINKKISIVULLE