Hyvä ystäväni ja työtoverini 70-luvulta,   joka paremmin tunnetaan nimellä

   Joonas vaikka onkin oikealta nimeltään Veikko,  oli erinomainen piirtäjä, jo-

   ka lainasi  työnimekseen oman   sarjakuvansa päähenkilön nimen.   Vaikka

   sarjassa, joka aloitti Helsingin Sanomissa 1950 ei koskaan kerrottu päähen-

   kilön sukunimeä, se oli varmaankin Savolainen.

   Mutta tässä ei nyt kuitenkaan arvuutella nimiä tämän enempää vaan paneu-

   dutaan itse vanhan maestron tunnetuimpaan pääsarjaan.  Sarja jatkui siksi

   pitkään, että sen kuvista voi nähdä tekijänsä kehittymisen ja monille kaltai-

   silleen  pitkällä uralla  toimineille tekijöille t yypillisen  piirrosjäljen  muuntu-

   misen, jota voitaneen kutsua tekemisen helpottamiseksi.

                  Aloitetaan sitten alusta, eli Joonas-sarjan ensimmäisestä : 

  

        Veikko Savolainen oli vasta 21-vuotias aloittaessaan Joonas-sarjansa, mutta piirrosasusta näkee, että hän oli lahjakas

        piirtäjä ja hallitsi sarjakuvan teon. Nimimerkillä VeSa tehdyn sarjan ainut kummallisuus olivat varsinkin miesten valta-

        vat korvat, joka oli merkillinen piirre sarjan alkuaikana. Tämä työ on vuodelta 1950.

  

              Tämä näyte on vuodelta 1952 ja piirrostyyli on sama avoin viivapiirros, mutta korvat ovat jo hieman kutistuneet. 

              

              Nyt ollaan menossa vuonna 1957 ja tyyli alkaa muuttua täyteläisemmäksi varjostuksen lisääntyyessä. 

              Mutta korvien koko on vieläkin huomiota herättävä.  Onko se tahallista vaiko mitä..?

               

                Korva-ongelmalle tapahtui jotakin yllättävää vielä samana vuonna 1957 kun palkkioriita suututti taiteijan ja

                hän muutti sarjan karikatyyrijoonakseksi.  Samalla pilakuvajoonaksen korvat kutistuivat toden teolla ! 

               

              Vuosi 1960 ja, mikä helpotus, JOONAKSEN KORVAT OVAT NORMAALIKOKOISET !  Pilakuvajoonas-sar-

               ja teki todella hyvää koko sarjalle.  Muutenkin piirrostyyli oli parantunut yhä vahvemmaksi. 

             

                    Vuorossa on näyte vuodelta 1964 ja sarjasta Hypnoosimurha, joka on paras tekijänsä Joonas-sarjoista.

                    Sitä paitsi se on ainoa Joonas, joka oli jännäri ja kaiketi tekijä oli saanut ideansa radiokunnelmasta, jos-

                    sa häijy tohtori Gorreri murhasi hypnoosin avula.  Tässä piirrostyyli on saavuttanut huippunsa, ja tyyli

                    kestikin jonkin aikaa.  Tämä sarja on eniten uudestaanjulkaistu ja kaiketi tekijänsä suosikki.

                

                                                                      Näyte vuodelta 1965  ja tyyli moitteeton. 

                

                  Kotipostissa julkaistussa sarjassa vuodelta 1967 on tapahtunut jo jotakin.  Tekijän tyyli on palautumassa sar-

                  jan alkuvuosiin - kevennystä ja avointa viivapiirrosta.  Sarjan työstäminen on nopeutunut. 

                

                                                           Joonas sarja vuodelta 1969 näyttää entistä keveämmältä. 

                

                   Nyt ollaan vuodessa 1971 ja keveä, nopeammin vedetty tyyli jatkuu.  Tähän Joonas-sarja päättyykin ja parin

                   vuoden päästä tekijä piirtääkin allekirjoittaneen kanssa hevossarjoja, joiden tyyli oli juuri tällainen.

                   Kuten monien pitkän linjan piirtäjien, kävi Joonaksenkin kohdalla samanlainen taantuma. Vaikka taito piir-

                   tää oli yhä tallella, ei enää löytynyt alun innostusta.  Hänen kohdallaan asiaan vaikutti myös se, että hän oli

                   hengeltään karikatyyripiirtäjä, mikä näkyy myös monista Joonas-sarjoista herkullisten tyyppien kohdalla.

                   Tässä ei ole suinkaan tarkoitus mitenkään arvostella tai vähätellä Veikko Savolaisen pitkää ja monipuolista

                   uraa, vaan tehdä huomioita hänen Joonas-sarjastaan.  Toivottavasti kukaan ei pahastu tästä esittelystä.

                                                                                                                                      TOIVOO

                                                                                                                               Kari T. Leppänen

                   muut linkit                                                                                   jonkinlainen piirtäjä hänkin 

                                            imuroi mainio wallpaper kotisivullesi Joonaksen, Tapen ja Timpan yhteiskuvasta