AMERIKANSUOMALAINEN SARJAKUVAPIIRTÄJÄ  

 John "Jack" Lehti, yksi monista amerikansuomalaisista sarjakuvapirtäjistä USA:ssa sarjakuvan parhaina päivinä 40 - ja 50-luvulla on nykyään jää-

 nyt melko tuntemattomaksi,   vaikka toimikin uutterasti koko uransa ajan.    Lehti kasvoi Brooklynissä  New Yorkissa ja opiskeli  taidetta sekä Art

 Student Leaguessa että  Beaux Arts Institutessa.   Hänen ensimmäiset  julkaistut työnsä  ilmestyivät pulp-lehdissä 1935.   Avustettuaan ensi alkuun

  Agentti X-9 sarjaa hän pääsi  työskentelemään National Periodicals-kustantamolle,   josta sittemmin tuli DC Comics.  Kuuluen yhtiön vakiopiirtäjiin

 hän työskenteli sellaisten sarjojen parissa kuin  "The Crimson Avenger" ,   "Sgt. O´Malley of the Redcoat Patrol""Steve Conrad, Aventurer"  ja

 "Cotton Carver". 

                               

                                    John Lehden The Crimson Carver vuodelta 1941.  Lehti loi tähän sarjaan päähenkilön uuden uskoasun. 

  Vuoden 1946 keväänä John Lehti sai myytyä oman sarjansa "Tommy of the Big Top"  King Features-yhtiölle ja sarja jatkui

  vuoteen 1950 asti kertoen sirkusmaailmasta.

                                                   

                                                            Lehden kansia - vasemmanpuoleinen ensimmäisen julkaisun kansi.   

  Kuten kansikuvista näkyy, signeerasi Lehti oman sarjansa kantta myöten.  Hän signeerasi myös usein piirtämänsä sarjat, vaikka

 ne olisi tehty muiden käsikirjoituksen pohjalta.  Tuohon aikaan ja varsinkin 50-luvulle tultaessa piirtäjän nimi näkyi aniharvoin pait-

 si harvoissa tapauksissa ja yleensä käsikirjoittajan nimi näkyi ihan kansikuvan yhteydessä. Syndikaatit, joihin suurin osa tuon ajan

 piirtäjistä teki työtänsä, kielsivät laittamasta signeerauksia ja tämän johdosta jälkeenpäin on useinkin ollut vaikea tietää, kuka oli

 sarjat piirtänyt - täytyi vain yrittää tulkita piirrostyylistä tekijä ja tämäkin on välillä vaikeata, koska useat sarjat olivat kahden piir-

 täjän yhteityön tulosta, toisen tehdessä penciller-työn ja toisen inking-viimeistelyn. Lisäksi monissa tapauksissa pääpiirtäjän lisäksi

 oli avustajia, koska tahti oli kova julkaisuvauhdin takia.  No, takaisin John Lehden tuotantoon...

                                                                                             

  Kun hänen sirkussarjansa lopetettiin, Lehti palasi DC:lle ja sai työstääkseen "Big Town"-lehteä ja 1948-1949 Tarzan-sarjan sun-

  nuntaisarjaa.   Jälkeenpäin ollaan riidoissa siitä,  kuka todella piirsi Tarzan-strippejä Dan Barryn jälkeen. Ron Goulartin mukaan,

  joka haastatteli Lehteä, tämä ei piirtänyt sarjaa, mutta Vern Coriell, joka puolestaan teki haastattelun John Lehden ja Dan Barryn

  kanssa, väittää,   että haastatellut kertoivat yhdessä,   että Lehti toimi Tarzanin haamupiirtäjänä ja siis todella oli strippien piirtäjä

  ennen seuraavaa  piirtäjää eli Ron Thompsonia.   Tiedetään,  että Ron Thompsonin  haamupiirtäjä oli  Emil Gershwin  ja oletetaan,

  että hän toimi myös samassa asemassa John Lehden kohdalla.  Sekaannuksen selityksenä on tietenkin se, ettei Lehden piirtämäk-

  si väitettyjen strippien tyyli ollut lähelläkään hänen piirrostyyliään, vaan selvästi taitavampaa.  Alla on näyte sekä Lehden stripistä,

  että tunnetusti Gershwinin työn jäljestä:

   

                                                                John Lehden Tarzan-strippi                                                                                     Emil Gershwinin Tarzan-strippi

  Seuraavaksi John Lehti siirtyi Dell Comicsin Western Publishing-yhtiön palvelukseen ja kuvitti sarjoja  "Lassie", "Tom Corbett,

 Space Cadet" ja "Flash Gordon".  Viimeksimainittu julkaistiin Dellin Four Color-sarjassa 1952 - 1953 kolmena tuotteena, piirtäjinä

 Lehti  ja Frank Thorne, jotka samanaikaisesti piirsivät molemmat Tom Corbett-sarjaa.   

                      

                                 Lehden Suomessakin julkaistu Lassie-sarja                                 John Lehden Tom Corbett, Space Cadet

                                    

                                                Dell Comicsin Four Color #424 1952  kansi Giordanon, sarjakuva John Lehden. 

  Vuonna 1954 John Lehti koetti löytää itselleen pitkäaikaisen sunnuntaisarjan aiempien sekalaisten syndikaattisarjojen vaihtoehdoksi  ja saikin

 myydyksi  Publisher Syndicatelle Raamattuaiheisen "Tales of Great Book"-sarjan.  Sen piirtäminen täyttikin hänen toimensa koko loppu-uran

 ajaksi.  Kysymyksessä oli sanomalehtien sunnuntainumerossa julkaistu sarja Vanhan Testamentin vetävimpiä tapahtumia,   joita Lehti kuvitti

 seuraavat 18 vuotta.  Tarinoiden tyyli oli lähempänä Hollywoodin elokuvia aiheesta, ja se teki sen suositummaksi. Jokaisen jakson loppuun Leh-

 ti lisäsi jonkin sopivan raamatunlauseen.  

                                                                                    Alla Lehden raamattusarjakuvaa: 

              

                                                                           Lehden raamattusarjaa julkaistiin myös väreissä Yhdysvalloissa ja mustavalkoisena  Portugalissa:

                                                                      

                                                                                                                    Värillinnen amerikkalaisversio vuodelta 1955

  John Lehden raamattusarja jatkoi useissa Yhdysvaltojen sanomalehdissä vuoteen 1970 saakka, minkä

 jälkeen  Lehti  palasi  Dellin  piirtäjäksi.   Sitä  ennen hän  piirsi Dellille myös  raamattusarjansa ohella

 Ivanhoe-sarjakuvan vuonna 1963. 

      

                  70-luvun puolessavälissä Lehti piirsi Dellille "Sgt. Rock"ia ja "The Loosers"-sarjaa.

                                            John Lehti jäi eläkkeelle 1980 ja kuoli 1991 

               

                                                                         LINKKISIVULLE 

                                                                Tästä linkistä pääsee  lukemaan John Lehden sarjoja