Alexander Gillespie Raymond, paremmin tunnettuna Alex Raymondina, syntyi 1909 ja kuoli 1956 auto-onnet-

tomuudessa vain 46-vuotiaana.  Kaikkein arvostetuimpana amerikkalaisena sarjakuvataiteilijana hänet tunne-

taan erityisesti Flash Gordon-sarjastaan ja myöhemmästä Rip Kirbystä.

 Jo varhain hänen isänsä kannusti häntä piirtämisen suhteen ja täydellisenä alan luonnonlahjakkuutena hän

pääsi 1929  avustavaksi piirtäjäksi sarjoihin Tillie the Toiler ja Tim Tyler´s luck.  Tillie oli Raymondin ensimmäi-

nen ote tulevaan ammattiin. Raymond eli lapsuutensa Tillie the Toiler-sarjan tekijän Russell  Channing West-

overin naapuristossa, mikä helpotti hänen pääsemistään sarjakuva-alalle  tämän avustajaksi.  Ennen pitkää

Raymond teki sarjaa kokonaan itse.  Hän myös realisti piirroshahmoja päästyään tekemään sarjaa omin päin. 

Alla näyte hänen Tillie the Toiler-stripistään vuodelta 1932 vaikka signeeraus onkin Russ Westoverin.

    

                     Alla myös näyte Raymondin piirtämästä Tim Tyler´s Luck-sarjasta vuodelta 1933.

      

  Tim Tyler´s Luck-sarjan luojaa Lyman Youngia Raymond avusti 1931 lopusta vuoteen 1933 ollen myös nk. "haamupiirtäjä"

sarjaan useinkin kahtena viimeisenä vuotena sekä päivä- että sunnuntainumeroihin.  Hän paransi sarjan ulkoasua niin, et-

tä siitä tuli suositumpi kuin aiemmin. Hän avusti myös Lymanin veljeä Chich Youngia tämän sarjassa Blondie.

  Jo Tillie the Toiler-sarjan ohella hän oli King Features Syndicaten palkkalistoilla ja se auttoi häntä myöhemmin kehittämään

parhaan oman sarjansa.

   Tuon ajan tieteissarjakuvista vuodesta 1929 sanomalehtisarjana ilmestynyt Buck Rogers oli ehdoton ykkönen. King Fea-

tures halusi luoda tuon suursuosikin kanssa kilpailevan oman avaruusopperasarjansa ja kääntyi Alex Raymondin puoleen.

Eikä siinä kaikki. Hänet oli valittu myös piirtämään King Featuresin sarjaa Salainen Agentti X-9.  Raymond pani töpinäksi ja

kummatkin sarjat, sekä X-9 että hänen uunituore uusi sarjansa Flash Gordon julkaistiin samaan aikaan tammikuussa vuon-

na 1934.  Flash Gordon-sarja, jota Yhdysvalloissa pidetään maailman parhaana sarjakuvana, sai alkunsa.  Eikä siinä kaikki,

myös kolmas Raymondin sarja lähti liikkeelle samaan aikaan, nimittäin Viidakko Jim.  Kuten jo toisaalla mainittiin, ei Raymon-

din ensimmäinen versio mennyt kustantajalle läpi, koska se oli liian lattea ja ilman toimintaa.  Kun ammattikirjoittaja Don

Moore otti hommakseen tekstipuolen, seuraava yritys onnistui.

           Alla pari esimerkkiä Buck Rogers-sarjasta, jonka Raymondin Flash Gordon piankin päihitti scifisuosikkina.

           lempi vuodelta 1029 ja alempi 1933.  Vaikka Raymondin piirros ei ollut vielä ihan loistovireessään oli se aivan toista kuin

           Dick Chalkinsin 20-luvulle jähmettynyt taide. 

         

         

                         Alla myös näyte Raymondin Flash Gordonin ensimmäisestä sivusta Don Mooren tekstin mukaan.

                             

   Koska Raymond joutui tekemään kolmea vaativaa naturalistista sarjaa yhtä aikaa, kävi työmäärä hänelle piankin liian

suureksi ja jo vuoden päästä niiden aloittamisesta hän oli pakotettu lopettamaan X-9 sarjan tekemisen keskittyen mie-

luummin kahteen omaan sarjaansa Flash Gordoniin ja Viidakko-Jimiin. Raymond kuvitti vain seitsemän jaksoa X-9 sar-

jaan ja hänen lopetettuaan Charles Flanders jatkoi sarjan piirtämistä.

                              Alla  Raymondin kuvittama ja Dashiel Hammetin kirjoittama X-9 strippi vuodelta 1934. 

  

     Lisää näytteitä - pari Raymondin Viidakko-Jim strippiä. Ylimmäinen vuodelta 1937 ja alinna 1941. Näytesarjoista voi hel-

 posti havaita Raymondin nopean kehityksen piirtäjänä, joka lopulta johti Flash Gordonin loisteliaaseen piirrokseen ja myö-

 hemmin Rip Kirbyyn, joka tosin - kuvatessaan modernia arkea, ei ollut yhtä lumoava piirroksellisesti. 

   

   

  Raymondin Flash Gordon oli enemmänkin fantasia-sarja kuin aitoa science fictionia, tai scientifictionia, kuten lajia tuolloin

kutsuttiin. Koko sen ajan kun hän piirsi sarjaa vuoteen 1944 saakka, tapahtumat oli sijoitettu pääasiallisesti Mongo-planee-

talle ja vasta 50-luvulla Flash ´muuttui astronautiksi, joka seikkaili pitkin avaruutta pitkin ja poikin eri planeetoilla. Sarjan jat-

kumiselle ja suosiolle tämä taisi olla välttämättömyys, koska tarinat paranivat  Raymondin melko yksinkertaisista vaiheista

Mongo-planeetan seikkailuissa.  Itse asiassa loistelias piirros piti sarjaa koossa paremmin kuin tekstipuoli ja kliseiset yh-

teenotot, joita käytiin aina sopivin välein kummallisten hirviöiden kanssa toiminnan kohentamiseksi.

   Toinen Maailmansoda pysäytti hänen uransa niin Flash Gordonin kuin Viidakko Jimin suhteen. Hän ehti kyllä toimittaa

sodan johdosta Flash Gordonin takaisin Maahan 1941 ja Viidakko Jimin mukaan konflictiin taistelemaan Yhdysvaltain ar-

meijassa ennen kuin itse isänmaallisesta tarpeestaan ja siksi, että hänen viisi veljestään olivat jo astuneet palvelukseen,

vuonna 1944 jätti King Featuresin ja liittyi armeijaan kapteenin vakanssilla.  Hänen varsinainen sotapalveluksensa tapah-

Tyynellä Merellä. 

   Kun hän vuonna 1946 vapautui palveluksesta ja palasi King Featuresille, ei kustantaja suostunut palauttamaan hänelle

Flash Gordon-sarjaa, jota oli hänen poissaollessaan piirtänyt  Austin Briggs vaan tarjosi pettyneelle Raymondille uutta

mahdollista sarjaa.   Niin syntyi hänen kolmas suursuosikkinsa Rip Kirby.

   Alex Raymond otti uuden sarjan haasteena, haluten tehdä jotakin poikkeavaa, koska naturalistisesti piirrettyjen henkilö-

sarjojen tyyli oli muuttumassa Gasoline Alley, Mary Worth) ja Raymond kaipasi tehdä jotain tyylikkäämpää piirrosta. Hän

kääntyi Cooper Studio-Al Parker tyylimainostoimiston puoleen inspirationlähteenä ja toimisto toimitti hänelle myös nais-

malleja, joita hän käytti kehittäessään kauniiden naisten kuvaamisen täydelliseksi.  Rip Kirby julkaistiin mustavalkoisena,

mutta Raymond onnistui "värittämään" piirroksensa erilaisilla viivapiirrossävytyksillä ja sitä jäljiteltiin runsaasti alan muissa

sarjakuvissa ja se tulikin tunnetuksi "Raymond-tyylinä".

 Raymond piirsi suursuosikiksi nopeasti noussutta uutta sarjaansa kaikkiaan 35 erillistä tarinaa, joita kirjoittivat aluksi Ward

Greene ja myöhemmin Fred Dickenson kuolemaansa asti vuoteen 1956. Jotkin tarinoista olivat hänen itsenä tekemiä. Sittem-

min sarjaa, joka jatkui vuoteen 1999 piirsivät Al Williamson, Frank Bolle ja viimeksi John Prentice, joka parhaiten omaksui Ray-

mondin tyylin, joskin häneltä puuttui alkuperäinen tyylikkyys.

    

    Raymondin tyyli Rip Kirbyssä oli erilainen kuin Flash Gordonissa.  Kirbyssä hän käytti usein taitavaa, voimakasta varjostusta.

 Vaikka Rip Kirby oli täydellisesti piirretty, siinä ei tietenkään ollut samaa fantasian luomaa viehätystä kuin mielikuvituksellisessa

Flash Gordonissa.  Jo aihe vaikutti asiaan.

                           

   Raymondin Flash Gordon oli alkuunsa piirretty eri tyylillä, 30-luvulle tyypillisellä kirjankuvitustavalla ja huomiota herättää var-

sinkin sarjan päähenkilön kuvaus. Flash on asennoissaan  raskastekoisen näköinen miehenköriläs, jonka tunnetuin suomalai-

nen sarjakuvantekijä Veikko "Joonas" Savolainen sanoo olleen voimakas vaikutin hänen omaan alkavaan sarjakuvauraansa

nimenomaan Raymondin piirtämien asentojen johdosta.  Raymond kehitti piirrostyyliään kaiken aikaa ja tuloksena olikin mes-

tarillinen lopputulos.  Hän oli myös innoittaja suurelle määrälle aikalaispiirtäjiä, joista sittemmin tuli myös sarjakuva-alan iko-

neita.   Alla näytteet myöhemmästä Flash Gordonista.  Jääplaneetta Mongo-jakso oli jo täydellistä piirrosta.

                         

                                                            

                                           

                                                   FLASH GORDON SARJAA OVAT PIIRTÄNEET: (sanomalehtisarjoja)

                                                   Alex Raymond   1934 - 1943   sunnuntaisarjaa 

                                                   Austin Briggs     1940 - 1944   päivittäissarjaa

                                                   Austin Briggs      1944 - 1948  sunnuntaisarjaa

                                                   Mac Raboy           1948 - 1967  sunnuntaisarjaa

                                                   Dan Barry             1951 - 1990  päivittäissarjaa         

                                                        Dan Barry             1967 - 1990  sunnuntaisarjaa

                                                        Ralph Reese & Bruce Jones , Gray Morrow   1990 - 1991    päivittäis- ja sunnuntaisarjaa

                                                        Thomas Warkentin  1991 - 1992  päivittäis- ja sunnuntaisarjaa

                                                        Richard Bruning, Kevin VanHook, Thomas Warkentin   1992 -1996  sunnuntaisarjaa

                                                        Jim Keefe                1996 - 2003   sunnuntaisarjaa 

    Vuosien saatossa useat eri kustantajat ovat myös julkaisseet sarjakuva-albumeita Flash Gordonista. Uusia seikkailuja sekä van-

    hojen sanomalehtisarjojen uusintoja.  Piirtäjänä on ollut Al Williamson, jota on inspiroinut suuresti sarjan alkuperäinen piirtäjä ja

    jonka piirrosjälki on hänen jälkeensä ollut parhaiten toteutettu.  Myöhemmin Flash Gordonia on käyttänyt hyväkseen Dynamite

    Entertainment-niminen amerikkalainen kustantaja uusilla moderneilla piirtäjillään sen kummemmin antamatta mitään arvoa sar-

    jan alkuperäisille tavoitteille.  Näistä pastissipiirtäjistä tuskin kannattaa edes mainita.

                                                                       

                                                                                      Alex Raymond 1909 - 1956 

                                                                                               LINKKISIVULLE