Tämä Mustanaamiosarja on valmis

Tämä on viimeisin Mustanaamiosarja, jonka teen Claes Reimerthin käsikirjoituksen

pohjalta ja jääkin sellaiseksi. Egmontin ehdottomasti paras ja tuotteliain Mustanaa-

miokäsikirjoittaja poistui keskuudestamme 23.7.2021 vain 66-vuotiaana kesken tuot-

teliasta uraansa ja juuri eronneena Egmontin palveluksesta ja kaiken lisäksi valmiina

jatkamaan kirjoittajanuraansa omilla suunnitelmillaan, jotka olivat jääneet toissijai-

siksi suurelta osalta juuri Fantomen-työnsä johdosta.   Sitä surullisempaa on hänen

äkillinen poismenonsa. Omalta kohdaltani tässä on vain pakko jatkaa, vaikka paras

ja luotettavin Mustanaamiokäsikirjoittaja onkin poissa  -   odotellaan mitä tuleman

pitää,   Minua jo ehdittiin pyytää  käsikirjoittajaksi kun Claes jätti toimensa, mutta

katsoin parhaaksi jatkaa vain piirtäjänä. Hieman traagiselta tuntuu, että juuri tä-

män sarjan kohdalla jouduin pakosti käsikirjoittajaksi piirtämisen lisäksi, sillä alku-

peräinen käsirjoittaja eli Claes oli tehnyt aika pahan virheen  tarinansa loppupuo-

lella ja tein usean sivun pituisen korjausjakson,   koska jouduin pakosti muutta-

maan käsikirjoitusta melkoisesti.   Claesin tarkoittama näyttävä loppuosa sarjas-

sa oli pakko jättää pois, koska siinä esiintyi käytännöllisesti mahdoton tapahtuma-

jakso. Kysymyksessä oli luola, jonka takaseinä piti hajoittaa räjäyttämällä ja ju-

tun pääkonna oli kasannut kyseistä seinää vasten valtavan laatikkomäärän, joka

sisälsi trotyyliä. Ei siinä vielä mitään, mutta trotyylin räjäyttämiseksi mukana oli

myös venäläisiltä hommattu nuclear warhead, johon oli liitetty ulkopuolinen

ajastin, joka olisi muka räjäyttänyt sen ja samalla TNT-laatikot jne. Jutussa oli

vain yksi paha vika, jonka käsitin heti lukiessani käsikirjoitusta ensi kertaa ...

Ajastimella piti saada nippu dynamiittitankoja räjähtämään, mutta jokainen,

joka hiemankin tuntee näitä asioita käsittää, ettei se toimi. Tuollainen ydin-

kärki räjähtää vain sen sisälle rakennetulla omalla räjähteellä, joka on kuin

pallon sisäpuoli ja sen on räjähdettävä tarkasti yhtä tasaisesti, että atomi-

ydin voi räjähtää kun sen ympäriltä tulee tarkalleen samanaikainen ja voi-

maltaan tasainen räjähdyspaine. Minun oli pakko poistaa koko sarjasta tuo

ydinkärki ja jättää koko homma pelkkien trotyylilaatikoiden varaan, jotka

eivät lopultakaan edes räjähtäneet. Olin tosin jo aiemminkin joutunut hie-

man muuttamaan joitakin Claesin virheitä,   jotka yleensä esiintyivät toi-

minallisissa tapauksissa.     Neuvottelimme yleensä niistä sähköpostitse ja

hän suostui muutoksiini ilman mukinoita. Luulen, että se sarjakuvan teon

osapuoli, joka joutuu muuttamaan sen kuviksi, huomaa helpommin, jos

tapahtumissa on jotakin vikaa,   jotain on unohtunt tai toiminta ei toimi

oikein jne. Kaikki käsikirjoituksia tekevät eivät pidä siitä,  että heidän

vaivalla ja sydämellä tekemiinsä kirjoituksiin puututaan, mutta joskus

niitä on pakko käsitellä, jotta asiasta ei tulisi sanomista jälkeenpäin.

 

Claes Reimerthin muistokirjoitus muistokirjoitusosiossa

 

         linkkisivulle tästä

        päivitetty 24.8..2021