Edellisellä sivulla käsittelimme sarjakuvasivun perinteistä tapaa tehdä se. Nyt

    kun tietokoneet ovat yleistyneet ja kuvallisetkin tiedostot, kuten tässä tapauk-

    sessa  valmiiksi  piirretyt  sarjakuvasivut   on toimitettava  kustantajalle   tieto-

    koneella internetin kautta. Tämä on muuttanut radikaalisti perinteisellä tavalla

    sarjakuvia tekevien  taiteilijoiden työskentelytapoja.   Niin kävi minullekin heti

    Milleniumin jälkeen  kun toimitus ei enää halunnut saada originaalisivuja pos-

    titse vaan vaati minua lähettämään ne netin kautta.  Ei siinä muukaan auttanut

    kuin marssia kauppaan ja hommata itselleni Windows Vista.   Eikä siinä kaikki,

    koska sivun  saattamiseksi  tarvittiin muutakin  -  skanneri  ja ohjelmisto sivun

    käsittelyyn ja minun tapauksessani kuvankäsittelyohjelma ja kun halusin teh-

    dä uudestaan jo aiemmin kadonneen kotisivuni,   myös kotisivuohjelma. Koko

    hommaan meni   ylimääräistä rahaa  pitkälti toista tonnia  ja aikaa kaiken opet-

    telemiseen, koska aiemmin käyttämiäni ohjelmia ei enää ollut tarjolla.

    Mutta ryhdytään nyt käsittelemään uutta tapaa, jolla jouduin tämän

    tohinan takia jatkamaan tätä sarjakuvauraani... 

                                                       

                    Nykyinen sarjakuvasivun valmistusprojekti 

Ylläolevassa kuvassa   esitellään  sarjakuvasivun kuvat  ja valmiksiruudutettu

sivu, johon kuvat lisätään. Teen tätä nykyä kaikki sivulla olevat kuvat erikseen

ja "upotan" ne photoshopissa oikeisiin ruutuihinsa. Sivun koko on määritelty

huomattavasti pienemmäksi kuin aiemmin valmistamani sivut, jotka olivat aina

melko suuria. Koko on kuitenkin riittävän suuri, että kuvankäsittelylaitos, johon

ne sähköisesti lähetetään pilvitiedoston kautta pystyy kuvia värittämään ja is-

tuttamaan niihin puhekuplat ja tekstit. Vaatimuksena on, että kuvien resoluutio

on vähintään 600 dpi.

Itse kuvat piirrään niin kuin olen aina tehnyt kuten edellisellä sivustolla esitet-

tiin. Tässä näytekuvassa olevat kuvat on valittu sattumanvaraisesti eivätkä

ole oikeita esimerkkitapauksessa olevia saman sivun oikeita kuvia. Piirrän ne

huomattavasti isompaan kokoon ja pienennän ne oikean kokoisiksi kun sijoi-

tan ne ruutuihin, mikä tapahtuu siten, että mitätöin ensin kysymyksessä olevan

ruudun sisuksen tyhjäksi ja sijoitan sen valitun kuvan päälle kun se on pienen-

netty suunnilleen arvelemaani kokoon.

Kun sivu on kokonaan valmis lisään sen alle tiedot, mikä on sen sivunumero

ja minkä numeroiset kuvat siinä on käytetty. 

                  Alla tyypillinen valmiiksikäsitelty sivu tietoineen...

             

            Sivu on sarjasta The Last Performance, jota ei ole tätä

             nettisivua tehdessä vielä julkaistu.

Ehkä tästä lyhyestä esittelystä sen lukija saa edes jonkinlaisen kuvan

nykyisistä työmenetelmistäni.  Itse en ole koko systeemiin erikoisen

mieltynyt, koska olen tehnyt sarjakuvia perinteisellä tavalla tätä ennen

koko piirustuskykyisen elämäni ajan, eikä nykyään synny enää val-

miita originaalisivuja, joilla saattaisi olla painotuotteen ulkopuolella

jotakin hyötyä muulla tavalla. Siksipä hävitän irtonaiset piirrokset

niin pian kun koko sarja on julkaistu, koska ne vievät turhaan tilaa.

                                                             että semmoista tämä nyt on

                                                                    eikä entiseen ole paluuta.