Tässä on nyt tarjolla kaikkine sivuineen kokonaisia sarjakuvalehtiä, joita varsinkin pikkupojat

  kuten minäkin muiden joukossa luimme ahneesti 50-luvulla. Muitakin lehtiä kuin tässä esiteltä-

  vät oli runsaasti,  mutta rajansa kaikella  -  ehkä nämäkin riittävät näytteiksi tuon ajan seikkai-

  lullisesta sarjakuvasta,   joka oli lähes sataprosenttisesti ulkomaalaista tuotantoa.  Useat niistä

 sisälsivät jatkuvia tarinoita,   jotka tietenkin houkuttelivat odottamaan seuraavaa numeroa. Esit-

 tely ainakin kuvaa,  miten viihteen  tarjonta on nykyään  muuttunut noista  päivistä,   jolloin sar-

 jakuva korvasi  nykyisen  henkilökohtaisen viihteen television,  netin  ja tietokonepelien  ja mat-

 kapuhelinten addiktoivan ajankulun lasten ja nuorten viihteenä. Ja myös miten kaupallinen sarja-

 kuva on muuttunut sekä ulkoisesti että sisäisesti. 

 50- ja 60-luvun tarjolla olevat sarjakuvalehdet, joista tähän on valittu lähinnä pikkupoikien luku-

 valikoimaa, eivät olleet enimmäkseen kovinkaan tasokkaita B-luokan sarjakuvia. Parhaita kokoel-

 malehtiä olivat Sarjakuvalehti ja Kippari Kalle, joiden sarjavalikoimista löytyi myö tuon ajan sar-

 jakuvien parhaimmistoa. Jotkin muut lehdet olivat niin kehnoja sisällöltään, etten itse penskana

 niitä edes lukenut sen jälkeen kun oli niihin kertaalleen tutustunut.  

                                    Siitä vaan klikkaamaan ja itse arvioimaan

                                                 

                        

 

                                                                                                            LINKKISIVULLE