RON TURNER  -  TIETEISSARJAKUVAN LUOVA MESTARI

                                                                      

  Vuonna 1922 syntynyt brittiläinen piirtäjälegenda Ron Turner sai alkuinnoituksensa jo nuorena tuon ajan ja sitä vanhemmankin tieteis- ja fantasiakirjallisuu-

desta  -  H.G.Wellsin, Edgar Rice Burroughsin ja Jules Vernen teoksista sekä elokuvista kuten aikaansa edellä oleva vuonna 1927 vamistunut Metropolis,

ja sitä myöhemmät, science fiction-elokuvien nousun ajan Things to Come ja vastaavat amerikkalaiset tulevaisuutta kuvaavat filmit. Vielä innostavampia oli-

vat Alex Raymondin sarjakuvat Flash Gordon ja Rip Kirby, mutta vasta kun nuori Ron tutustui innolla lukemiinsa amerikkalaisiin pulp-scifilehtiin kuten sel-

laisiin kuin Amazing ja Astounding ja ihaili niiden kansikuvia, ne innostivat hänet kopioimaan niitä ja kehittymään taiteellisesti. Se johti hänet vuonna 1936

harjoittelijaksi lontoolaiseen Odhamin taidekouluun ja jo kahden vuoden päästä  hän teki 16-vuotiaana  piirroksia Modern Wonder-lehteen, joka oli tieteel-

lis-tekninen julkaisu,  jota julkaisi Odham´s Press ja joka oli suunnattu pojille ja nuorille miehille.

                        

                            Kaksi kantta Modern Wonder-lehdestä vuodelta 1937, ei kuitenkaan Ron Turnerin tekemiä.

  Toinen Maailmansota katkaisi Ron Turnerin lupaavasti alkaneen taiteilijanuran hänen joutuessaan armeijaan ja kun hän 40-luvun lopulla palasi Odhamin töi-

hin hän huomasi, että useat hänen kolleegansa siellä olivat heittäytyneet freelancer-työhön tehden kuvituksia  sodan aikana kuin sieniä sateella putkahtaneille

 pienkustantamoille. Muuan niistä oli Kensigtonissa sijaitseva Scion Limited ja Turner päätti yrittää tarjota yritykselle strippisarjakuvia sen Big-sarjakuva eh-

tiin.  Se käsitti pääasiassa scientifiction-aiheisa sarjakuvia, kuten The Atomic Mole.  Toisen Maailmansodan jälkeen englantilainen sarjakuva eli kulta-aikaan-

sa, sillä lukuiset kustantamot ja sanomalehdet julkaisivat valtavat määrä kaikenlaista sarjakuvaa, suurin osa huumoripitoista.  Näyttää siltä, ettei suomalaisil-

la sarjakuvan puuhamiehillä ja toimittajilla ole hajuakaan asiasta.  He ähkivät ja puhkuvat jostakin japanilaisesta ja ranskalaisesta sarjakuvasta tuon ajan

malleina sarjakuvan noususta ja vähän ehkä inahtavat pitkin hampain amerikkalaisesta puolestakin.  Heidän jo vuosia jatkunut vouhotuksensa ranskalais-

belgialaisesta sarjakuvatuotannosta on sumentanut heidän päänsä.  Japanilaisesta Mangasta en viitsi edes mainita, pelkkää hömppää koko intoilu matkia

sen tyyliä.  Olisi mukava joskus lukea kunnon artikkeli tuon ajan brittiläissarjakuvan tuotteista.

Ei tarvitse kuin surfata netissä jonkin aikaa niin tietoa ja esimerkkejä löytyy, jos siihen on halua.  Nyt tunnetaan etupäässä vain Rick Random ja Dan Dare.

Mutta palataan taas asiaan ...

         

                                                  Kaksi esimerkkiä Turnerin Scionille tekemistä sarjoista - The Atomic Mole  ja  Kalgan. 

   Turnerin luontainen lahjakkuus science fiction genren kuvittamiseen huomattiin pian Scionissa ja kun kustantaja aloitti julkaista aiheeseen liittyvää kirjasarjaa

Turner oli selvä valinta kansitaiteilijaksi ja hän loikin loistavia pulp-henkisiä kansia Scionin Vargo Statten-kirjoihin, jotka oli kirjoittanut brittiläinen kirjailija

John Russel Fearn samalla nimimerkillä.  Sarja oli heti suuri menestys varsinkin upeiden kansien johdosta, jotka loistavissa väreissä kuvasivat jotakin teoksen

tapahtumaa poikkeuksena siihen astisesta kansikuvatyylistä, joka oli jokin aiheeseen liittymätön, vapaasti valittu yleiskuva esittäen avaruusmiehiä, raketteja tahi

kummallisia avaruushirviöitä.  Turnerin kannet herättivät siinä määrin muiden kustantajien huomiota, että hän ylityöllistettynä 1953 päätti erota Odhamin palve-

luksesta ja ryhtyä päätoimiseksi freelanceriksi.

                                                  

                                                                                                               Ron Turnerin kansikuvia uran alkuajoilta. 

  Muuan englantilainen sarjakuvantekijä, jota Turner arvosti korkealle oli Frank Hampson, Dan Dare-sarjan tekijä ja kuten tämä hänkin tunsi tarvetta luoda oma julkaistava sarjakuvansa.

Tilaisuus siihen tuli hänen tehdessään kansia TIT-BITS SF NOVELS-lehteen. Kustantaja George Newnes hyväksyi Turnerin ehdotuksen tehdä tieteissarjaa ja lanseerasi 64-sivuisen

 sarjakuvajulkaisun TIT-BITS SCIENCE FICTION COMICS, johon Turner piirtäisi ja käsikirjoittaisi sarjakuvaa.  Työtaakka osoittautui kuitenkin piankin liian suureksi ja, vaikka Turner

 hommasi apu-piirtäjiä pitääkseen deadlinen kurissa, lehteä ilmestyi vain seitsemän numeroa. Vaikka miten yritin löytää, ei ainuttakaan esimerkkikuvaa tai sivua löytynyt mistään niissä jul-

kaistuista Turnerin töistä.  Alla vain Ron Turnerin kansia TIT-BITS SCIENCE FICTION NOVELS-lehteen.

                         

  Ylivoimaiseksi osoittautuneen ensiyrityksensä jälkeen, jolla  hän kuitenkin todisti  kykynsä sarjakuvien tekijänä itselleen, hän jatkoi vähemmän vaativalla työllä alkanutta sarjakuva-

uraansa työstämällä Space Ace-sarjaa LONE STAR´ille. Jälleen hän hoiti itse tekstin ja piirroksen, mutta kun sarjaa ilmestyi neljä sivua kuukaudessa, deadline oli helppo pitää.

                                    

                                                                 Turnerin Space-Ace-sivut näyttävätkin jo tutuilta Rick Randomin lukijoille. 

                                  

   Vuoden 1954 loppupuolella Fleetwayn Super Detective Library, joka muiden jännäri- ja salapoliisisarjakuvien ohella oli julkaissut myös tieteisaiheisia sarjoja, toi mukaan uuden

avaruussankarin nimeltä Rick Random.  Tuottaja Ted Holmes houkutteli Turneria, joka oli saanut kannuksensa piirroksillaan Space-Ace-sarjassa, piirtämään Rick Randomia ja

kohentamaan sen piirrostyyliä. Turner teki työtä käskettyä ja nautti kun pääsi käsittelemään mahdollisuuksia luoda tulevaisuuden avaruusaluksia ja muuta rekvisiittaa. Innostuneena

tilaisuudesta käyttää luovaa mielikuvitustaan hän lisäsi kuvallisia ideoita sarjan parantamiseksi. Nyt hän oli löytänyt itselleen ihanteellisen sarjakuvatyön. Enää hänen ei tarvinnut teh-

dä kansikuvia, käsikirjoituksia ja tekstaustyötä - vaan yksinkertaisesti keskittyä taiteelliseen työhön hyvinkirjoitettujen sarjojen parissa ja mahdollisuutena vielä tehdä niihin tarpeel-

liseksi näkemiään parannuksia.  Työ Rick Random-sarjojen parissa kesti viisi vuotta ja yhdessä Space-Ace-sarjan kanssa nämä olivat hänen 50-luvun huipputöitään.

  Ron Turner ja varsinkin hänen kuvittamansa Rick Random nosti hänet yhdeksi maailmansodan jälkeisistä merkittävistä brittipiirtäjistä ja inspiroivat monia myöhempiä tekijöitä

vielä nykyäänkin.  Klassikoksi muodostunut Rick Random on Turnerin töistä runsain osoittamaan hänen luomiskykyään ja mielikuvituksensa lentoa aikana, jolloin PULP-henkiset

taiteelliset tuotteet noudattivat yleensä vakiintunutta linjaa ja avaruusaluksetkin vielä olivat etupäässä raketteja.  Piirrostyylin selkeys ja ilmavuus ja piirroslinjojen joustava varmuus

viehättävät silmää vielä tänä päivänä.  Vaikka Turner ei koskaan saanut toteutettua haavettaan tuottaa omaa vakinaista sarjakuvaa arvostamansa Frank Hampsonin Dan Daren ta-

paan, jää hän historiaan loistavana tieteisaiheiden piirtäjänä ja edelläkävijänä. Yllättävää kylläkin, vaikka Ron Turner olikin yksi SDL: suosikkipiirtäjistä ja tunnettu kansien tekijä,

hän teki vain kaksi Super Detective Library-lehden kantta.  Vaikka kummatkin lehdet sisälsivät tieteisaiheisen sarjakuvan, vain toiseen Turner myös piirsi sarjan. Toisen kuvituksen

teki Oliver Passingham.

                                                   

                                                        Turnerin Korkeajännityssarjan kannet. Vasemmanpuoleisen sarjan teki Oliver Passingham. 

     Alla jokunen näyte Ron Turnerin tyylistä hänen parhaista Rick Random-sarjoistaan...

          

                                                         

                                                        

  Kuusikymmenluvun puolella avaruusaiheisten kuvitelmasarjakuvien suosio hiipui ja esimerkiksi Super Detective Libraryn kohdalla Rick Random vaihtui erikoisagentti John

Steeliksi (josta Turner teki ainakin yhden sarjan) ja Toista Maailmansotaa sivuavat sarjat sivuuttivat SDL:n aiemmat usein jännärikirjoihin perustuvat ja samanaiheiset lehteen sopivat

sarjat, kuten Lesley Shane, Mustanaamio,   (alkuperäiseltä nimeltään Blackshirt, jonka suoralla suomennoksella ensimmäinen sarja julkaistiin Korkeajännityssarjan numero

18/1956.  Nimi vaihtui jo seuraavassa jaksossa Mustanaamioksi, vaikka myöskin saman niminen amerikkalaissankari seikkailikin lehdissä samaan aikaan.) Vic Terry,

Dirk Rogers ja tarkastaja Chafic, joitakin mainitakseni.  Turner kuvitti muutaman ei-tieteisaiheisen sarjan SDL:lle, mutta koska ne eivät olleet hänen alaansa, hän siirtyi taas tekemään

kansia. Hän teki kyllä satunnaisesti muutamia sarjoja tieteisaiheista, varsinki Jet Ace Logania, mutta suosikkiaiheen väheneminen vei hänet kannetekijäksi jälleen.  Hänen piirrostyy-

linsä, joka sopi kuin valettu futuristisiin sarjoihin ja salli hänen käyttää rikkaan visionäärimäistä mielikuvitustaan, joka oli loistavimmallaan Space Ace- ja Rick Random-sarjoissa, jot-

ka suorastaan kuhisivat sen laatuisia yksityiskohtia, ei lainkaan toiminut normaalimaailmaan sijoittuvissa sarjakuvissa.  Toki ne olivat hyvin piirrettyjä, mutta jotenkin niistä puuttui

Turnerin sydänveri ja metallimainen piirros teki niistä oudon näköisiä. Monet nykyaikaiset aseetkin näytti hänen piirtämiltään tulevaisuuteen kuuluvilta piirrostekniikan johdosta.

                

            Ron Turnerin ei-scifisarjoja Korkeajännityssarjassa (SDL) Vaarojen saari Kjs 17/1955                                                                  Taistelu Hollannista  Kjs 1/1961

                                 

                             Salaperäinen keidas  Kjs 20/1957 - Muihin vastaaviin verrattuna huolitellumpaa piirrosjälkeä.                    Suomessa julkaisematon Turner-sarjakuva SDL 188

      

                                                                                         Ron Turnerin piirtämä lännensarja, joka ilmestyi Suomessa Buck Jones-lehdessä 1957. 

  Ryhtyessään jälleen tekemään kansikuvia scifi-aiheisten kansien teosta oli jo aikaa, eikä niillä ollut kysyntää, mutta hän pääsi toteuttamaan itseään edes jollakin lailla päästessään

  tekemään kansia PRACTICAL MECHANICS-lehteen. Jotkin kannet vaativat aiheeltaan kuvitteellisia tai astronomisia kuvia, ja Turner toteutti ne tyylikkäästi.

                               

                                                              Turner teki lehteen kansia jo viisikymmentä luvulla, kuten esimerkeistä näkyy. 

   Ron Turnerin curriculum vitae hänen jatkaessaan vuodesta 1965 aina kuolemaansa saakka 1998 moninaisten sarjakuvien parissa on siksi monipuolinen, ettei sitä voi käsi-

tellä tässä oikeastaan Rick Random-sarjan oheisartikkelina toimineessa kirjoituksessa yksityiskohtaisesti, joten kerrottakoon hänen myöhempi työhistoriansa luettelomaisesti.

Sen jälkeen kun hänet houkuteltiin tekemään sarjaa The Daleks  TV21-lehteen vuonna 1965, hänen piirrosuransa jatkui katkeamatta loppuun saakka.

                                             

                          Turner oli mielissään kun pääsi jatkamaan mieliaiheellaan scifillä ja kaiken lisäksi kuvitus oli kokonaan hänen hallussaan layout,

                          kuvitus ja väritys mukaan lukien. Työtä kesti vuoteen 1967, jolloin TV21 lopetti sarjan.

                                                                                              Ron Turnerin sarjakuva-ura  1967 - 1998

 The Robot Builders           Fleetwayn lehteen THE TIGER & HURRICANE 1967 (Turner korvasi sarjaa aiemmin

                                             piirtäneen Carlos Cruzin, joka sittemmin on kuulunut TEAM FANTOMEN` in piirtäjäkaartiin). 

 Thunderbirds,  Captain Scarlet ,        Joe 90  ja  TV21    1967 - 1972  (Joe 90 sulautui TV21-lehteen vain

                                             34 numeron ilmestyttyä) 

 Stingray                              TV CENTURY 21  5 jaksoa  1965 - 1966  ( Captain Scarlet, Joe 90 ja Stringray pohjautuivat

                                             Thunderbirds TV-sarjaan (nukkeanimaatio) 

 Wondercar, Achie´s Angels, Dialling Man      IPC:n WHIZZER & CHIPS-lehteen  1969 -   (Wondercar-sarjaa Turner

                                             teki kaikkia 6 jaksoa). 

Star Trek, Champions, Land of the Giants        TV-sarjoihin perustuvia sarjoja Joe 90 Top Secrtet Annual 1969

 Judge Dredd                      2000 AD-lehden varhaisiin painoksiin 3 jaksoa  1977 ( työ jäi lyhytikäiseksi, sillä

                                             aika oli ajanut hänen selkeän, metallinmakuisen piirrostyylinsä ohi , joka ei

                                             enää "istunut" uudemman cyberpunk-taiteilijoiden tummansynkeään tyyliin.)                                 

 Spinball Wars                     IPC:n  BATTLE ACTION-lehteen  1976 - 1977

 Journey to the Stars           IPC:n SPEED-lehteen 1970-  (Lehti lopetettiin kuiten varsin pian)

 Sarjoja lehtiin WAR ja BATTLE PICTURE LIBRARY vuoteen 1984  (jolloin Turner leipääntyneenä sota-

                                             sarjakuvien tekoon päätti jäädä eläkkeelle sarjakuvanteosta, mutta John Lawrence ja

                                             Phil Harbottle saivat hänet muuttamaan mielensä haluten hänet piirtämään keksimäänsä

                                             sarjaa uudesta avaruuden sankarista, joka oli eräänlainen ristisiitos Rick Randomista ja

                                             Dan Daresta - Nick Hazard)

 Nick Hazard                       Harrier Comics  (Yhdysvaltalaisen JRF Enterprises & Harrier Publishing yhtiön britti-

                                             läinen toiminimi).

                                             ( Työhistoria ei ole täydellinen, koska siitä puuttuu joitakin sarjakuvia, joiden tiedot eivät

                                              kerro kaikkea.  Kuvanäytteitä useimmista edellä mainituista sarjoista  Ron Turner galleriassa). 

 Sarjakuvatyön päätyttyä Ron Turner palasi 90-luvulla kansikuvien tekoon, tällä kertaa amerikkalaiseen GRYPHON BOOKS-

kirja-sarjaan. Sitten Turner palasi taas The Daleks-sarjan pariin DR WHO-lehteen ystävänsä John Lawrencen käsikirjoituksien

pohjalta saaden aikaan kuusi uutta jaksoa mutta vaikka sarjan piti jatkua, se keskeytyi kun Ron kuoli sydänkohtaukseen

19. joulukuuta 1998. 

                                               Koska tämä artikkeli liittyi edellä olevaan Rick Random-sarjaan, lisättäköön, että

                                               Ron Turner työsti uudelleen herätetyn Rick Randomin vuonna 1979 Steve Mooren

                                               tehdessä käsikirjoitukseen kuuteen episodiin (kaikkiaan 33 sivua), jotka julkaistiin

                                               2000AD-lehdessä nimellä  The Riddle of the Astral Assassin.

                                                     

                                               Täten kun lasketaan mukaan hänen SDL-lehteen tekemänsä 27 Rick Random sarjaa,

                                               kokonaisluvuksi tuleekin 28. 

  

                                                                           Ron Turner galleriaan  (työn alla)                      LINKIT MUILLE SIVUILLE