Lassie sarjakuvalehti ei ollut suurimpia suosikeitani 50-luvulla kun ahmin vaikka mitä sarjakuvia, joita oli runsaasti tar-

jolla. Sen liian kesyt, samaa toistavat tarinat, joissa Lassie aina pelasti jonkun tai jotain jne. eivät herättäneet minussa

erikoisempaa innostusta. Minulla oli silti useita lehden numeroita. Muistikuvani Lassiesta on kuitenkin ollut hyväksyvä.

koska sen kannet olivat  erinomaisia ja sarjat kelvollisesti  piirrettyjä.   Kannet olivat  säännöllisesti  loisteliaita Morris

Gollubin taiteilemia, luultavasti parhaita koko vuosikymmenen sarjakuvalehdistä.  Tässä mukaan otetun numeron sar-

jakuvat, joista yksi on alla esillä ovat Matt Bakerin käsialaa.  Sarjan jälkeen hänen curriculum vitaensa löytyy tältä si-

vulta ehkä hieman supistettuna, koska hän oli uskomattoman tuottelias.

                                  Mutta sarjakuvaan lehdestä 1 vuodelta 1958: 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

                      

   Matt Baker oli erittäin aktiivinen sarjakuvapiirtäjä 40- ja 50-luvun Golden Age of Comics-kaudella.   Heikon sydämensä johdosta häntä ei kelpuutettu armeijaan Toisen Maail-

mansodan aikana ja siirtyi sarjakuva-alalle Jerry Iger Studion kautta.  Hänen ensimmäiset piirrostyönsä oli luonnostella ja tussata naisia 12-sivuiseen Sheena, Viidakon Kuningatar

tarinaan Fiction House-kustantamon Jumbo Comics-lehteen numero 69 40-luvun puolivälin tienoilla. Muuten lehden sarjakuvia luonnostelivat Robert Webb ja Alex Blum.

                     

                       Kansi Sheena-lehteen                                  Sivu Bakerin ja Alex Blumin tekemänä                Matt Bakerin tekemiä Sheena-kansia. Vasemmanpuoleinen ilmeisesti kokooma Sheena-sarjoista, oikealla

      taas alkuperäisen  lehden kansi.  Sheena oli ensimmäinen sarjakuvan heroine eli sankaritar omalla lehdellään ja Fiction House-kustantamon tähtimyyntituote. Sen loivat Will Eisner ja S.M."Jerry" Iger, jotka tuotti-

      vat sarjakuvia kustantajille ja Sheena myytiin ensin Englantiin Wags-lehden numeroon 1 1937 ja vuotta myöhemmin Fiction Houselle.

      Tuon "Kultaisen Sarjakuvakauden" aikana uuttera Matt Baker työskenteli lukuisille kustantajille, Fiction Housen lisäksi , Fox Comicsille,Quality Comicsille ja St. John Publications-kustantamolle. Lisäksi hän teki

      piirrostöitä yhdessä Jon D´Agostinon kanssa  valenimellä Matt Bakerino Charlton Comicsille.

                                

                        Phantom Lady on ehkä tunnetuin Matt Bakerin piirtämänä.   Hän juuri loi uudestaan sankarittaren ulkonäön päästessään piirtämään sarjaa  40-luvun lopulla Fox Comics-kustantamolle. 

  Matt Baker työskenteli kuolemaansa saakka lukuisten erilaisten sarjakuvien parissa, mutta silti häntä pidetään juuri tunnetuimpana aikakautensa"Good Girl"-taiteilijana

juuri siksi, että hän oli erikoistunut naisten piirtämiseen, nimenomaan sankaritarmuodossa.  Sarjakuvia, joiden parissa hän työskenteli olivat sellaiset kuin Canteen Kate

(eli Kanttini Kate),  sarjoja dekkarilehti Tales of the Mysterious Traveller, koominen seikkailusarja "Sky Girl", viidakkoseikkailusarja "Tiger Girl", "Flamingo",

"Sout  Sea Girl", "Glory Forbes", "Kayo Kirby", "Risks Unlimited".  Vuonna 1949 hän kuvitti "Lorna Doone-sarjaa" Classic Comics-lehteen , joka oli hä-

nen ainoa työnsä tunnetun kirjallisen aiheen parissa.  

                                                    

                                                                  Matt Bakerin kuvittama Classics illustrated (Kuvitetut klassikot) Lorna Doone-romaanin perustuva sarjakuva.  

                                                

                                                                  Vooda - South Sea  Girl Bakerin kynästä.                                                              Matt Bakerin Tiger girl.    

                                                  

                                                                                                  Matt Bakerin kuvittamia sarjoja olivat myös  Kid Kane  ja  Flamingo.

                                               

                                                                            Kanttiini Kate - Korean sodan aikainen kepeä sarjakuva amerikkalaissotilaiden vapaa-ajasta.

        Paitsi, että Baker piirsi Flamingo.sarjaa kokosivun lehteen hän myös tuotti sitä myös strippimuodossa  vuodesta 1952 vuoteen 1954. Mutta sitä ennen hän työskenteli  ST. John Pub-

      ¨licationsille piirtäen muun muassa romanttisia sarjoja eri lehtiin ja vuonna 1950 hän otti osaa luonnostelijana ensimmäiseen aikuislukijoille tarkoitettuun graphic novel-sarjakuvajulkai-

       suun It Rhymes with Lust.

                                              

                                            Tämä julkaisu, jota pidetään sarjakuvanovellin edelläkävijänä, jonka Arnold Drake ja Leslie Waller kirjoittivat ollessaan

                                            collegessa oli suunnattu iäkkäämmälle sarjakuvayleisölle  ja sai vaikutteensa  pulp fictionista ja film noirista. Matt Baker

                                            teki sarjaan luonnostyön ja Ray Osrin viimeisteli piirrokset tussilla.

                          50-luvun puolivälistä tavattoman tuottelias Matt Baker työskenteli alkuunsa Atlas Comics-kustantamolle piirtäen sarjoja niin villin lännen sarjakuviin

                          kuin romanttisiin sarjakuvalehtiin ja samaan aikaan myös sellaisiin yliluonnollis-science fiction-lehtiin kuin  Strange Tales, World of Fantasy and Tales

                          to Astonish - yhden sarjan kuhunkin lehteen.  Edellä mainitut villin lännen lehdet olivat Gunsmoke Western, Western Outlaws, Quick Trigger Action,

                          Frontier Western and Wild Western.  Lähes uskomaton sarjakuvalehtien määrä kuvaa, että todella elettiin sarjakuvan kultaista aikaa. Eikä tässä

                          kaikki - Baker kuvitti myös sarjakuvan Richard King and the Crusaders  Dell Movie Classic-kokoelmaan. 

          

                                   King Richard and the Crusaders                                                                                 Frontier Western                                                                                                 Gunsmoke Western

  Koska tässä yhteydessä nyt julkaistiin Matt Bakerin piirtämä Lassie-sarja, mainittakoon, että hän piirsi sarjat vain kolmeen Lassie-lehteen, joiden kannet ja  näytteet kolmesta sarjasta ovat alla:

                            

                                                                             DELL-comicin Lassie numero 20 vuodelta 1955 ja yksi lehden kolmesta Bakerin sarjasta. 

                            

                                                                         Lassie numero 21 vuodelta 1955 ja yksi lehdessä julkaistuista Bakerin kolmesta Lassie-sarjasta. 

                            

                                  Lassie numero 22 vuodelta 1955 ja näyte sivulla esitetystä sarjasta. Kuten edellisissä Baker piirsi kaikki kolme sarjaa näihin perättäisiin lehtiin.

   Kuten tuon ajan amerikkalaisia sarjakuvia nähnyt lukija havaitsee, Matt Bakerin piirrostyyli ei eroa muiden vastaavien kynänjäljestä edes niin paljon, että niitä erottaisi toisistaan, ellei

  tiedä, kuka on sarjakuvan piirtänyt.  Hänen poikkeuksellisuutensa tuon ajan sarjakuvapiirtäjistä oli kuitenkin se, että hän oli ensimmäinen afro-amerikkalainen sarjakuvapiirtäjänä tun-

  netuksi tullut ja se, että hänen vain 14 vuoden mittaisen uransa aikaansaamansa sarjakuvien määrä oli lähes uskomaton. Julkaisuja, joissa hänen töitään oli on valtava määrä ja itse

  alan ammattilaisena voin vain kuvitella, ettei mies varmaankaan juuri lähtenyt työpöytänsä äärestä kuin vessaan ja syömään.  Saavutusta ei vähennä sekään, että hänen tehtävänään

  oli suurelta osalta luonnospiirroksen teko useisiin sarjakuviin ja se kyllä vie usein enemmän aikaa kuin valmiin kuvan tussilla viimeistely.  Tässä on nyt aivan mahdotonta saada aikaan

  Matt Bakerin täydellinen urahistoria kaikkine sarjakuvineen ja julkaisuineen, joiden kanssa hän on toiminut - siihen tarvittaisi melkoisesti vaivannäköä ja aikaa. Vaikka hän ei kunnioi-

  tettavasta saavutuksestaan huolimatta kuulukaan amerikkalaisen sarjakuvan "kermaan" täytyy kuitenkin todella arvostaa hänen vaikuttavaa ammattiuraansa.

    Matt Bakerin viimeinen sarjakuvatyö oli ensimmäisen sivun piirtäminen kuusisivuiseen romanttiseen sarjakuvaan "Happily Ever After"  Atlas-kustantamon lehteen Love Romances

  numero 90, joka ilmestyi vasta hänen kuolemansa jälkeen 1960.  Matt Baker kuoli sydänkohtaukseen elokuussa 1959. 

                                                                                         

                                                                                            Lisää Matt Bakerin sarjakuvia galleriasivulla      

   POSTSCRIPTUM:   Mainittakoon, että myös amerikansuomalainen sarjakuvapiirtäjä John Lehti teki joitakin sarjoja Lassie-lehteen.  Hänen elämäntyönsä on

   suurella vaivalla kerännyt Ilpo Lagerstedt historiikkiinsä amerikansuomalaisista sarjakuvapiirtäjistä. Tämä historiikki löytyy netistä kokonaisuudessaan.

                    Lagerstedtin historiikki    ( ikävä kyllä nettikirjaa voi lukea vain jonkin matkaa, joten asiasta kiinnostuneiden on hankittava oikea kirja vaikkapa kirjastosta)

                                                                           John Lehden urakuvaus löytyy myös täältä    

                                     Ainakin näissä suomessa ilmestyneissä Lassie-lehden numeroissa on John Lehden tekemiä sarjoja: 

                                                              

                                                                                                                   linkkisivulle