Ilmeisen tuntemattomaksi jäänyt sarjakuvapiirtäjä Bob Correa oli kuitenkin yksi merkittävimmistä amerikkalaisista  alan

taiteilijoista nimenomaan 50-luvulla,   jonne hänen suurin työmääränsä sijoittuu.  Näyttää siltä, että hänen tekemänsä sarja-

kuvat kyllä tunnetaan ja niitä pidetään hyvinä, mikä ei ole mikään ihme.  Vaikka hän piirsi toisia sarjoja kevyemmin, kuulu-

vat hänen parhaat  työnsä ensiluokkaisten  amerikkalaisten sarjakuvien joukkoon.   Niissä esiintyvä vaihtelevien  kuvakul-

mien ja henkilöasentojen  hallinta,   samoin kuin  jonkinlainen uskottava autenttisuus eivät olleet ominaisia useimmille vas-

taavanlaisille  toiminta- ja seikkailusarjakuville,  joita tuolloin suollettiin lehtikaupalla lukevalle yleisölle.  Kuitenkin hänen

työjälkensä on tyypillisen amerikkalainen.  Ehkä syy siihen,   ettei häntä ole noteerattu   henkilönä tuon  aikakauden sarja-

kuvia käsittelevissä   tiedostoissa on sekin,   ettei hän tehnyt  omaa nimikkosarjaa vaan ahersi  uutterasti muiden kirjoitta-

mien sarjojen  piirtäjänä  työskennellen  lukuisille kustantajille ja piirtäen  vielä useampiin lehtiin.    Hänet muistetaan par-

haiten  yhtenä Turok-son of stone-sarjan  piirtäjänä,   mutta hänen monipuolinen tuotantonsa käsitti villin lännen-sarjo-

jen lisäksi ainakin sotasarjoja,  kauhusarjoja  ja romanttisia rakkaussarjoja.   Jonkinlaisena virstanpylväänä voitaneen pi-

tää   Dell Comicsin vuonna 1958  julkaistua   sarjakuvaa The Big Country kustantajan   pitkäaikaisessa  Four Color Co-

mics-sarjassa. Samana vuonna tehtiin myös samanniminen Hollywood-elokuva, jossa näyttelivät Charlton Heston, Gregory

Peck ja Jean Simmons, mutta tuo vuonna 1958 julkaistu kokonainen Bob Correan piirtämä sarjakuva oli julkaistu jo edel-

lisenä vuonna neliosaisena Saturday Evening Postissa. Se perustui Donald Hamiltonin novelliin, josta pitkäaikainen lännen-

kirjailija Paul S. Newman  teki sarjakuvasovituksen  nimellä  "Ambush at Blanco Canyon". 

                            

                          Julkaistun kirjan kansi ja kyseisen elokuvan posteri.  Dell Comics-kustantamo solmi jo vuonna 1938 yhteistyösopimuksen Western Prin-

                          ting and Lithographic Companyn kanssa, jolla oli runsaasti lisenssejä elokuvayhtiöiden ja sarjakuvia tuottavien studioitten tuotteiden

                          käyttämiseen.  Lisensseihin kuului mm. Walt Disney, Warner Brothers, Metro Goldwyn Mayer, United Artists, Edgar Rice Burroughs

                          ja Walter Lanz-studion hahmot.  Sen johdosta Dellistä tuli Yhdysvaltain suurin sarjakuvia tuottava yhtiö.  Dell julkaisikin valtaisan mää-

                          rän lehtiä, joissa seikkailivat amerikkalaisten TV-sarjojen ja elokuvien sekä animaatio- että ihmishahmot Aku Ankasta Tarzaniin. 

                          Bob Correa oli yksi yhtiön paljon käyttämistä piirtäjistä vaikka teki piirrostyötään myös monille muillekin kustantajille, joita olivat muun

                          muassa Marvel, Lew Gleason Publications, Fawcett Publications, Standard Comics, Ribage Publishing Corporation ja Atlas Comics, joka

                          sulautui sittemmin Marvel Comicsiin 1960-luvun alussa.

                          Koska Bob Correan tarkkoja elämän- ja uratietoja ei ole saatavilla (mikä on hämmästyttävää) on tyydyttävä hänen työnäytteisiinsä, joista

                          ilmenee ainakin osittain hänen sarjakuvauransa taso.  

                                                                                          BOB CORREA GALLERY

                   

    Bob Correan piirtämiä Zane Grey-sarjoja julkaistiin vain kaksi Texas-lehdessä.                                Bob Correan romanttinen sarjakuva nuorten sarjakuvalehdessä  vuodelta 1953. 

                          

                            Sarjakuva Korean sodasta Atlas War Comics-lehdessä vuodelta 1954                                                 Bob Correan horror-sarja.

                      

                                Bob Correan Youthful Romance-lehden sarja vuodelta 1953.                                                  Bob Correan piirtämää Turok-sarjaa 1957.

                                 

                   Dell Comics tuotti monista tuon ajan TV-sarjoista sarjakuvia, kuten tämänkin Buffalo Bill Junior.  Vieressä joitakin lehtiä, joihin Bob Correa piirsi sarjakuvia. 

                                               Lisäksi Bob Correa toimi vakituisena piirtäjänä yhdessä Everett Raymond Kinstlerin, Bob Fujitanin ja Alberto Giolittin kanssa

                                               Dellin vuosina 1949 - 1957 julkaisemassa   Four Color-lehdessä,    jonka tarinat kirjoitti sarjakuvakäsikirjoittaja-ammattilainen

                                               Gaylord Du Bois.   Zorro perustui  alun perin Johnson  McCulleyn tarinaan  The Curse of Capistrano,     joka julkaistiin vuonna

                                               1919 All Stor  Weekly-lehdessä.

                                                                    

                                                         

                                                        Koska tästä amerikkalaisesta sarjakuvapiirtäjästä on todella niukalti saatavissa tietoja hänen henkilöhistoriastaan

                                                        ja urastaan,  jäämme odottamaan jos sellaiseen tapahtuisi muutoksia.  Kaikki lisätiedot ovat tervetulleita.

                                                                                                                                  linkkisivulle