Barsoom-kuvitus Portti-lehteen. Tein tämäntyylisiä useitakin koristeeksi Portin tee-

manumeroihin Burroughsin tuotannosta.