Yksi kolmesta julkaistusta sarjakuva-albumistani oli kokoelma kai-

kista Sarjiksessa aikoinaan olleista sarjoista.