Kolmisen vuotta sitten aloitettu ruotsalaisprojekti saattaa kaikki tähän saakka valmistuneet

Achilles Wiggen-jaksot  julkaistaviksi  kahdessa albumissa,  joissa kummassakin olisi kuusi

jaksoa on edistynyt ensimmäisen  albumin  kohdalla miltei valmiin  materiaalin   käyttöval-

miuteen  -  sarjan uusi väritys,  jota hoitaa ruotsalainen Pamela lähestyy loppuaan. Hän on

pannut työssään parastaan ja tässä voimme esitellä hänen uurastuksensa tuloksia...

Kokosivun kuva jaksosta, jossa sarjassa vielä tässä vaiheessa seikkaileva kolmikko on joutu-

nut asmoroogien vangiksi ja löytävät itsensä Proxima Centauri-planeetan ulkopuolella killuvas-

ta avaruusasemasta ja näkevät uskomattoman näyn...

Sarjaa aiemmin lukeneet tietävät, mistä näissä näytesivuissa on kysymys - tässä onkin

vain tarkoitus esitellä sarjan uutta väritystä.    Teksti on tässä vaiheessa vielä suoma-

laista, koska sivut on skannattu Portti-lehdessä  julkaistuista sarjan jaksoista, joissa

on takuulla Kari Leppäsen oma teksti eikä sekä Ulf Granbergin että kotimaisen Mus-

tanaamiolehden toimittajan vääntelemä versio.

 

Jo ensimmäisen albumin eli kuuden ensimmäisen jakson saattaminen väritettynä albumi-

asteelle on vienyt kolmisen vuotta,    eikä syy voi olla pelkästään hitaasta ja huolellisesta

monen sivun värittämisestä vaan asiaa hoitavien muista kiireistä,    jotka ovat vieneet ai-

kaa näin paljon.     Minä itse sarjan tekijänä olen kokenut sen puitteissa niin monta taka-

  iskua,  ettei tämä enää minua rasittanut  -  ajattelin vain, että koko jutusta tulee tai ei tule

mitään enkä enää jaksanut huolia koko asiasta puoleen enkä toiseen. Nyt kuitenkin vai-

kuttaa siltä, että kun asiassa on edetty näin pitkälle ainakin ensimmäinen albumi saadaan

liikkeelle...

Katsotaan ja ihmetellään...

Asialla jutun julkaisemiseksi ovat ruotsalaiset yritykset Albumförlaget ja Ades Media.

Lisää Wiggen albumihankkeen aiemmista vaiheista

 

sitten vain muihin linkkeihin tai hornan tuuttiin...

 

päivitetty 17.9.2021