Sarjojen sivukoko on pyritty suurentamaan siksi kookkaaksi,

        että tekstin lukeminen onnistuu ilman luuppiakin,   koska ai-

          kaisemmin on kuultu valituksia sen johdosta, että kun pienem-

         piä sivukokoja yritetään lukea, on teksti liian pientä kun niitä

        tihrustetaan näillä uudemman ajan  pienikokoisemmilla "äly-

      laitteilla" . Kaikki Kari Leppäsen nettisivuilla aikaansaadut

        sivustot on tehty ammattikäyttöön tarkoitetulla ohjelmalla

nimeltä Microsoft Expression Web.

muihin linkkeihin