Kun päätin poiketa netissä toimivalle sarjakuvafriikkien omalle facebook-sivustolle

eli KVAAK-portaaliin vain nähdäkseni  oliko joku  nettisaitin asiakkaista  hoksannut,

että heidän aikoinaan repostelema  kotimainen  sarjakuvantekijä oli itse hoksannut,

että muutamat  ulkolaisia  sarjakuvia  käsittelevät  portaalin  asiantuntjat  olivat hok-

sanneet  jostakin  sellaisen vanhan  50-lukulaisen brittisarjan,    joka oli ollut minulle

alakouluiässä  yksi  suosituimmista sarjakuvista  sen erikoisuuden  ja taitavan  piir-

roksen  johdosta.   Koska he pallottelivat kyseisen  sarjan johdosta,   päätin ottaa it-

 sekin  osaa asian   käsittelyyn  omalta puoleltani.   Käyttääkseni   kaikien  tunteman

Pekka Puupään   lyhyenlännän  ystävän vakiolausetta:    "Asiahan ei minulle kuulu,

mutta jne..."

Mutta sikäli sen katson kuuluvan, koska koko kyseinen Jak Jaguaaripoika- sarja

on ladattu  luettavien  sarjakuvien  joukkoon  nettisvuillani  tunnen  velvollisuutta

puuttua omalta  vaatimattomalta ja  tietenkin ulkopuoliselta osaltani tähän sarja-

kuva-asiaan.Aloitan esittelemällä kaksiosaisen sarjan alkukuvat....

Toisen jakson alkusivu,jossa outo esine laskeutuu viidakkoon ...

Toisen jakson alkusivu, jossa marsilaiset kaappaavat

Jakin, hänen kaksi jaguaariaan ja hänen tyttönsä...

Kuvat ja koko sarja on kaapattu Sun-lehdestä ja myös

luettavissa englanniksi nettisarjojeni joukosta.

On tietysti mainittava, että on syytä käyttää isompaa

pöytäkonetta kuin älykännyköitten nanoruutua tai

jotakin muuta lastenkokoista laitetta...

 

No, hieman itse kyseisestä sarjakuvasta. Joku on laitanut Kvaak-

sivullensa netistä nappaamansa tiedon, että tässä kysymyksessä

olevan Sun-lehden sarjan ovat piirtäneet sekä Patrick Nicolle että

Philip Mendoza, mutta epäilen ettei jälkimmäinen ole ollut asialla.

Patrick Nicollella on melko omintakeinen piirrostyyli, joka on näh-

tävissä 50-luvun   Robin Hood-sarjoissa ja tietenkin Sarjakuvaleh-

den numeroissa 1952:n numerosta 23 vuoden 1955 numeroon 16.  

Ei ole tietoa, kuka on  lisännyt  samanaikaisen Mendozan ansiolis-

talle Jak Jaguaaripojan,  mutta kun itse piirtäjänä katselen Jak Ja-

guaaripojan kuvitusta koko matkalta voin sanoa, että se on täysin

Nicollen tekoa. Sama tulee vastaan Look and Learn- lehden histo-

riallisista kuvista,  joita  kummatkin tekivät samoihin aikoihin.  Ni-

collen helposti  tunnettava tyyli,   joka on  hivenen jäykkä useissa

suuritöisissä kuvissa on erilainen kuin Mendozan, joka on hieman

 taitavampi.   Samoin on väitetty,  että Patrick  Nicollen piirrostyyli

muistuttaa Puerto Ricosta  Yhdysvaltoihin  muuttaneen  tunnetun

sarjakuvavirtuoosin  ja kannentekijän   Alex Schomburgin työnjäl-

keä. Hänkin oli Nicollen aikalainen, mutta huomattavasti etevämpi

taiteen alalla.

No, kukapa tietää varmuudella miten vanhat asiat ovat...

Sarjakuvantekijöiden ilmeisen arvostetussa Lambiekissa Mendoza

on mainittu Jak of the Jaguars-sarjan yhteydessä ja minä itse tässä

artikkelissa annan  pääpainon kuvien  piirrokselliseen asuun,   joka

näyttää kaiken aikaa Nicollen kynänjäljeltä. Saattahan olla, että tä-

mä Mendoza on niin taitava apinoimaan alkuperäisen tekijän tyy-

liä, että kykenee sitä täysin jäljentämään.

Muutenkin kun luin Kvaakin kirjoittajien vanhaan Sarjakuvalehteen

kohdistuvista mielipiteistä  -  haluan itse lehden  pitkäaikaisena lu-

kijana mainita, että sen monista sarjoista pidin arvossa vain pientä

osaa  -  erityisesti pidin Little Annie Rooneystä,    koska se on ollut

sydämellisin sarjakuva,   jonka olen  tavannut ja vielä  upeasti piir-

retty - muut suosikkini olivat juuri tuon   ajankohdan Sarjakuvaleh-

den sisällössä tietenkin :

Jonni Huimapää (eli Hazard)

Kulmalan kaverit (myös mukavan herttainen)

Teräsmies (vanha kunnon alkuperäinen)

Riku seikkailuissa (oik. Terry and the Pirates by George Wunder)

Muista en juuri piitannut paitsi tietenkin tästä Jakista. Mustanaa-

mio oli tylsästi   piirretty ja jotenkin   epätodellinen  eivätkä tari-

natkaan kiinnostaneet,  Yksinäinen ratsastaja oli aina täysin tylsä

eikä  jotenkin  ihan höpsö   Sam Seikkailija  ollut  minkään  arvoi-

nen   seurattavaksi  ja hieman   tylsästi piirrettykin.   Ja yleensä

takakannessa  oleva  Timo Terävä,   vaikka kohtalaisesti piirret-

ty mutta  aiheiltaan   mitäänsanomaton.  Ja sitten oli salaperäinen

Kova-Kalle,   joka oli kummallisin lehden sarjoista. Siinä oli juuri

sitä samaa erikoislaatuista viehätystä  kuin Jak Jaguaaripojassa.

Lisänä  olleet  kaiken

maailman   hupisarjat   eivät   nekään  huvittaneet  minua.

Myöhemmin    lehden sisältö vaihtui  melkoisesti  uusien

sarjojen haudatessa  osan vanhoista ja sieltä löytyi useita

sarjoja, joita luin mielelläni  -   muun muassa erinomainen

ja aina kehumani Cisco Kid. Ja ehkä on syytä nyt ihan ai-

kuisena sanoa,   etten enää olisi niin kovin innostunut nyt

kysymyksessä   olevasta    Jak-sarjasta  kuin olin tuolloin

7 - 8 vuotiaana  naskalina.   Ja tuskinpa Kvaakin ammatti-

sarjakuvalistit sitä   erikoisemmin    arvostavat jo siitäkin

syystä,   että sen tekstiosuus on aika raskasta kahlatta-

vaa ja liian pitkäveteistä oli se sitten suomea tai englantia.

 

 

Jos haluatte lukea Jak of the Jaguars-sarjan

nakatkaa tästä  tallennettujen sarjakuvien sivustolle

 

 

1950-luvun alkupuolen sarjoista, jotka juuri Sarjakuvalehden sekä Kippari Kallen ja en-

nen kaikkea Korkeajännitys-sarjan kera olivat   suosituinta sarjakuvallista  tarjontaa mi-

nulle   alakoululaisena ja välittivät minulle mitä parhaimmalla tavalla miten sarjakuvia

piirretään ja saivat minut tekemään omia harjoittelevia sarjakuviani, joita julkaisin omis-

sa vaatimattomissa kotitekoisissa nyrkkipainolehdissäni. Nyt kun olen tuonut esiin näi-

tä sarjoja, joista pidin eniten ja joita tässä käsittelen siksi, että omaa vikaani menin kat-

somaan olisiko sarjakuvaportaali Kvaakissa oltu huomattu, että nettisivullani oli yksi

50- luvun Sarjakuvalehden jatkosarjoista kopioitu luettavaksi, vastaani tuli heti erään

portaalivierailijan kommentti,   jossa ei koko  sarjaa tunnettu lainkaan. Ei todellakaan

mikään ihme,  koska sen tuntemiseen  olisi kaiketi tarvittu  minun ikäiseni sarjakuvia

penskana ahmiva henkilö.  No, Kvaakissa hieman palloteltiin asiaa ja  sivuttiin myös

paria muuta tuossa   monipuolisessa lehdessä olluttA vieraampaa sarjakuvaa, joihin

myös yritettiin saada selvyyttä. Tuolloinhan mainitun lehden tyyliin kuului hieman

naiivi tyyli antaa eri sarjojen sankareille suomalaiset nimet, jotka olivat useimmiten

melko kansanomaisia. Niimpä näistä sarjoista, Kova-Kalle ja Raisu-Riitta , jotka muu-

tenkin olivat vähemmän tunnettuja, ei ollut käsitystä, ketkä tekijät olivat ne saaneet

aikaan eikä myöskään niiden oikeita, alkuperäisiä nimiä.

No niin... kuten aina, kun alan jotakin yksinkertaistakin kirjoittamaan, juttu senkun

venyy ja lukija alkaa kyllästyä. Mutta kai minunkin puolestani kertoa, että koko päi-

vän ajelehdittuani netissä yritin selvittää näiden kahden viimeisen arvoitusta, en

juuri tullut sen hullua hurskaammaksi kuin Kvaakin asiantuntijatkaan. Se kyllä sel-

visi nopeasti, että Kova-Kalle oli alunperin niinkin älytön nimeltään kuin Brittiläis-

   ten lukijoiden  suursuosikki, Sherlock Holmesin  pahin  kilpailja Sexton Blake !

Tähän oli  hieman    vaikea löytää selitystä,   koska alkuperäinen Sexton Blake oli

aikuinen mies ja   Sarjakuvalehden  Kova-Kalle teini-ikäinen poika.   Koko juttu al-

koi vaikuttaa lähinnä aavemaiselta,   koska alkuperäisestä  Sexton Blakesta löytyi

vaikka miten paljon tietoa sekä kirjalliselta että kuvituspuolelta. Ilmeni, että hänen

esiintymisensä oli  jopa paljon   monipuolisempaa kuin esikuvansa - ja omasi kir-

jallisuutta ja elokuvaa paljon runsaammin kuin vanha kunnon Holmes. Mutta sarja-

kuvan suhteen ei niinkään - loppujen lopuksi selvisi  kun  löytyi sarjakuvan käsikirjoi-

tus,  joka sopi täydellisesti Sarjakuvalehdessä olevaan sarjaan, sillä siinä kuvattiin

sarjakuvassa merkittävää osaa esittävä outo kulkuneuvo, joka oli metallinen  pal-

lo ja henkilönimien joukossa oli muiden sarjakuvahenkilöiden mukana päähenkilönä

juuri Sexton Blake.  Se siitä. Toisenkin sarjakuvan eli Raisu-Riita alkuperäinen nimi

selvisi ja hieman  selvemmin.   Historiassa  seikkailevan tytön alkuperäinen nimi oli

June ja piirtäjänä hyvin tunnettu Norman Pett, joka on paremminkin erikoistunut eroot-

tiseen sarjakuvaan   koska hänen  tunnetuin sarjakuvansa oli nimeltään  Jane. Se ku-

vasi hillittömästi itseään paljastavaa naista nimeltä Jane, jolla oli samanlainen mäyrä-

koira kuin piirtäjällään.    Suomalaisetkin ovat tutustuneet häneen,   koska sama sarja

 (tosin sopivan siistinä) ilmestyi kotimaisessa Helsingin Sanomissa aikoinaan nimellä

Jenni. Alla stripit kummastakin,sekä englantilaisesta että suomennetusta ...

  Jane

  Jenni

JA SITTEN RAISU-RIITTAAN, joka oli mukana vain 10 numerossa.

Pett osaa piirtää nätistikin, vaikka tyyli on sitten hieman kuivahkoa...

JA SITTEN LOPULTA SEXTON BLAKEEN...

Näyte Sarjakuvalehden sivusta, jossa seikkailee aika erikoisissa ympä-

ristöissä tämä suomalaisen toimituksen nimeämä Kova-Kalle. Teksti,

jonka löysin ja joka kuvasi tätä sarjaa ja metallista pallomaista kulkuneu-

voa nimesi päähenkilön Sexton Blakeksi. Koska luin koululaisena tätä

sarjaa uutterasti sen yllättävien käänteiden lumoissa se on jäänyt mai-

niosti mieleeni. Samoin luin lehtimäisiä kirjoja oikeasta Sexton Blakesta

tietämättä, että näillä kahdella oli sama nimi, jota seikkaa en todellakaan

ymmärrä. Piirtäjästä ei ole mitään tietoa.

 

LISÄTIETOJA SARJAKUVALEHDESTÄ

KLIKKAA

 

 

Muihin linkkeihin