Käydessäni Helsingin Kirjamessuilla katsastin Egmont Kustannuksen juuri lanseeraaman toisen julkaisun Kor-

keajännityssarjalehden  sarjoista tuon  legendaarisen  tuotteen alkuvusilta eli   "valikoituja numeroita vuoden

1954 Korkeajännityslehdistä".   Valikoituja siitä syystä,  että vuonna 1954 lehden numeroita ilmestyi 24,  eikä

kotimainen  Mustiksen vastustajakustantaja voinut niitä kaikkia julkaista yhdessä opuksessa, koska sen pak-

suus olisi ollut lähinnä naurettava.    Edellinen kokoomajulkaisu lehden ensimmäiseltä julkaisuvuodelta 1953

käsitti kyllä kaikki numerot,  koska tuona vuonna lehteä julkaistiin vain viisi kappaletta.   Kuitenkin herätti

kummastusta se, mitkä numerot oli valikoitu tähän uusimpaan kokoomalaitokseen. Tietenkin on ymmärrettävää

miksi Suomeen sijoitettu Olympialaisnumero oli otettu mukaan, vaikka se olikin piirtäjänsä heikoin tuotos kai

aiheen ja oudon tapahtumapaikan johdosta.  Mutta muuten Merenalainen kaupunki oli kokoelmassa ainoa vuo-

den 1954 parhaista sarjoista. Sellaiset erinomaisesti toteutetut seikkailut kuin Kostaja avaruuslaivassa, Sirkuk-

sen kummitus, Dracos-saaren hirviö, Marsilaisten vankina ja Miehet tähdistä oli tyystin unohdettu. Nämä mai-

nitut tosin olivat omia suosikkejani, mutta uskon kykeneväni päättelemään mitkä jutut 50-luvun Korkeajänni-

tyksistä olivat ykkösluokkaa ja mitkä eivät niinkään.  Edellämainittu luettelo sisältää joitakin lehden tarinoi-

ta, jotka tosin on julkaistu aikoinaan Semicin Juhlakorkkareissa, mutta siitä on jo melkoisesti aikaa ja kyllä

ainakin jotkin niistä olisivat ansainneet paikkansa  vaihtoehtona  jotenkin sattumanvaraisesti nyt julkaistujen

heikompien esitysten sijaan.  Yleensä voi sanoa, että on melko vaatimatonta tuoda markinoille vain viisi lehteä

kahdestakymmenestä neljästä vain siksi, että saatiin aikaan saman kokoinen opus kuin edellinenkin.

                                                                                                 kirjoitti mielipiteenään

                                                                                                     Kari T. Leppänen  

 

postsciptumina voin lohduttautua sillä. että omistan koko 1954 vuosikerran alkuperäiset numerot. Ja koska Egmont ei vai-

vautunut liittämään kokoelmiinsa eri numeroiden kansia, ovat ne alla. Ja mainitsemani sarja Miehet Tähdistä löytyy nettisar-

jojeni joukosta parin muun Korkkarisarjan lisäksi.

     

                                                                               paluu linkkeihin